STHK gör nytta!

Vi är stolta över att göra nytta hos våra kunder. Läs mer om några utvalda referensprojekt här nedan.

-
STHK utrustar Infranords motortrallor med ERTMS

STHK utrustar Infranords motortrallor med ERTMS

STHK har hjälpt Infranord med att utrusta sina motortrallor med ETCS-utrustning så att de kan köra med dem på järnväg utrustad med signalsystemet ERTMS som införs successivt på svensk järnväg. I den här artikeln berättar vi lite om projektet och vi har även pratat med både STHK:s projektledare och kunden om hur projektet har gått och vad vi tar med oss för erfarenheter till framtida projekt.

Visa referens
STHK koordinerar  prioritetssystem på Tvärbanan

STHK koordinerar prioritetssystem på Tvärbanan

STHK:s medarbetare Klas Brising arbetar som teknisk projektledare med att implementera ett prioritetssystem på Tvärbanans förlängning till Kista. Det är en koordinerande teknisk roll, och Klas jobbar med allt från budget och planering till att montera antenner på spårvagnarna i depån.

Visa referens
STHK livstidsförlänger spårvagnar i Göteborg

STHK livstidsförlänger spårvagnar i Göteborg

STHK:s Bengt Alm är teknisk projektledare för Västtrafiks och Göteborgs Spårvägars modernisering av spårvagnen M31.

Visa referens
STHK lägger grund för effektiv systemförvaltning

STHK lägger grund för effektiv systemförvaltning

STHK:s systemingenjör Jesper Näsström arbetar på Tvärbanans signalprojekt med godkännande och att förbereda överlämningen från implementationsprojektet och skapa förutsättningar för en effektiv förvaltning. Jesper är del av STHK:s team på Tvärbanan där vi tillför kompetens inom säkerhet, kravhantering, ibruktagning, projektledning, konfigurationsstyrning och EMC.

Visa referens
STHK undersöker fordon i England

STHK undersöker fordon i England

STHK:s Markus Hellström kom precis hem från en miniturné i England där han har utfört så kallade "generella surveys” på arbetsfordon. Det innebär att man gör grova mätningar av utrymmen, både inne i och utanpå fordonen, för att se var man kan montera de olika delsystemen av ett ETCS-ombordsystem.

Visa referens
STHK koordinerar utveckling av ETCS-system

STHK koordinerar utveckling av ETCS-system

STHK:s tekniska specialist Dan Enberg arbetar som koordinator i ett utvecklingsprojekt för ERTMS ombordsystem, så kallat ETCS, hos en av de ledande systemleverantörerna. Dans roll går i princip ut på att tolka testresultat och översätta dem till handlingsplan och utvecklingsuppdrag under beaktande av gällande europeiska standarder.

Visa referens
STHK utrustar RC1-lok med ETCS

STHK utrustar RC1-lok med ETCS

STHK driver ett projekt som utrustar RC1-lok med ETCS-utrustning för att kunna användas på ERTMS-utrustade järnvägar. STHK:s team består av Helena Ljung som är projektledare, Jesper Mandre är säkerhetskoordinator och Oskar Eliasson, ETCS-specialist.

Visa referens
STHK hjälper till med fordonsupphandling

STHK hjälper till med fordonsupphandling

STHK:s David Gustavsson är involverad som expert inom ombordsystem i ett antal fordonsupphandlingar och fordonsuppgraderingar för regionaltåg runt om i Sverige. Vi bidrar med teknisk expertis, kravställning, upphandlingsstöd, designarbete, kontakt med myndigheter och tredjepartsassessorer.

Visa referens
STHK testar ERTMS ombord- och marksystem på testbanan

STHK testar ERTMS ombord- och marksystem på testbanan

STHK:s Håkan Älvegran arbetar på Trafikverkets testbana mellan Katrineholm och Åby med att leda provdriften av olika ERTMS-ombordsystem (ETCS-system) som säkerställer att dessa system fungerar ihop med utrustningen på marken. På testbanan testas alla ombordsystem som ska trafikera ERTMS-utrustade banor i Sverige så att de uppfyller kraven som ställs på godkännande för trafik på ERTMS-banor. Man testar även marksystemen från de olika leverantörerna.

Visa referens
STHK typtestar ETCS i Boden

STHK typtestar ETCS i Boden

STHK driver flera installationsprojekt för ETCS-utrustning i fordon, och ett av dessa projekt gäller installation i arbetsfordon. Strax innan sommarsemestrarna genomfördes alla typtester, inklusive statiska och dynamiska tester i depå, på bangård samt ute på bana. Testerna gick bra och nu återstår arbetet med att slutföra alla dokument för att kunden ska få godkänt att köra med fordonen.

Visa referens
STHK leder ombyggnad av kraftförsörjning för växeldriv

STHK leder ombyggnad av kraftförsörjning för växeldriv

STHK:s tekniska projektledare Mattias Saalo leder ett projekt som syftar till att ändra kraftförsörjning för växeldriv. Mattias arbetsuppgifter innehåller allt från offertarbete, projekteringsledning och genomförandebeslut till besiktning.

Visa referens
STHK är en del av ERTMS-utrullningen

STHK är en del av ERTMS-utrullningen

STHKs Magnus Platemar är teknisk koordinator på Trafikverkets ERTMS-program. Det innebär att han ser till att leverantörernas system kvalitetssäkras för att sedan testas på testbanan och vidare driftsättas på pilotsträckor som en del av den nationella ERTMS-utrullningen.

Visa referens
STHK stöttar Göteborgs Spårvägar

STHK stöttar Göteborgs Spårvägar

Göteborgs Spårvägar har köpt in nya fordon och nyligen levererades det sista beställda exemplaret av typen M33. STHK har varit engagerade i projektet under en längre tid och vi passade på att ställa några frågor till Anders Dahl, som arbetar med kravhantering i projektet.

Visa referens
STHK inspekterar akustiktester

STHK inspekterar akustiktester

STHK:s Samanthi Livera arbetar praktiskt med sitt specialistområde, nämligen elektromagnetisk ljudgenerering för kraftkondensatorer. Bilden visar när hon besökte ett efterklangsrum på KFB Acoustics i Wroclaw i Polen för att genomföra en granskning och inspektera och validera det akustiska laboratoriet för typtester av kraftkondensatorer. Med vid besöket var även Håkan Rörvall på Hitachi Energy.

Visa referens
Bron 2.0 – Svenskfinsk vänskap

Bron 2.0 – Svenskfinsk vänskap

Bron mellan Sverige och Danmark är omskriven och har i stora delar av världen nästan har blivit synonymt med just ordet “bron” tack vare den populära kriminalserien. Låt oss berätta om en något mindre känd bro och ett spännande gränsöverskridande projekt, nämligen järnvägssträckningen mellan Laurila och Haparanda med bron över Torneälven som anlades år 1919 och förenar Haparanda i Sverige med Torneå i Finland.

Visa referens
STHK testar malmtåg

STHK testar malmtåg

STHKs Håkan Älvegran har varit med och testat ERTMS-ombordsystem monterade på IORE-loken som kör malmtågen mellan Narvik och Luleå. Testerna utfördes på Malmbanans testbana utanför Kiruna.

Visa referens
STHK i STHLM

STHK i STHLM

STHK bidrar till Stockholms kollektivtrafik på många fronter.

Visa referens
Med resenären i centrum – digitalisering av trafikinformationsflöden

Med resenären i centrum – digitalisering av trafikinformationsflöden

STHK:s medarbetare och testspecialist Andreas Engström har under ett par år arbetat med ett spännande projekt på Trafikförvaltningen. Det är ett framåtblickande och visionärt projekt med resenären i fokus som handlar om digitalisering av trafikinformation för att skapa en strömlinjeformad och förutsägbar resa.

Visa referens
Referensuppdrag för ERTMS och Järnväg

Referensuppdrag för ERTMS och Järnväg

Läs om våra projekt i Sverige

Visa referens
Referensuppdrag för Fordon och Underhåll

Referensuppdrag för Fordon och Underhåll

Läs om våra projekt i Sverige

Visa referens
Referensuppdrag för Kollektivtrafik och Signal

Referensuppdrag för Kollektivtrafik och Signal

Läs om våra projekt i Sverige

Visa referens
Referensuppdrag för Lednings- och signalrådgivning

Referensuppdrag för Lednings- och signalrådgivning

Läs om våra projekt i Sverige

Visa referens
Uppdragsledare för Ådals-/Botniabanan i sektion pilotbanor inom projekt ERTMS-system

Uppdragsledare för Ådals-/Botniabanan i sektion pilotbanor inom projekt ERTMS-system

Trafikverkets ERTMS-program är numera uppdelat i förberedande och Införande, detta uppdrag ingår i förberedande. Sektion Pilotbanor ansvarar för att koppla in och genomföra erfarenhetsdrift av nya systemreleaser av ERTMS-marksystem. På Ådals-/Botniabanan, som går mellan Sundsvall och Umeå, levereras systemet av Alstom.

Visa referens
GOP-handläggare för Förvaltning för Utbyggd Tunnelbana (FUT)

GOP-handläggare för Förvaltning för Utbyggd Tunnelbana (FUT)

Förvaltning för Utbyggd Tunnelbana har enligt Stockholmsöverenskommelsen fått i uppdrag att bygga ut tunnelbanan med ca 2 mil nya spår och 11 nya stationer.

Visa referens
GOP-handläggare för Borlänge – Ludvika ESIK och Mellanblock

GOP-handläggare för Borlänge – Ludvika ESIK och Mellanblock

STHK arbetar i nära samarbete med projekterande enhet och Trafikverket med att sammanställa och handlägga godkännandeprocessen mot Transportstyrelsen.

Visa referens