Infrastruktur

Våra projektledare, byggledare och tekniska experter för byggandet av svensk infrastruktur framåt.

-

Vi för byggandet av svensk infrastruktur framåt

Utveckling och underhåll av infrastruktur – att säkerställa trafikflödet och logistiken – är hörnstenen i ett välfungerande och konkurrenskraftigt samhälle. Hur kan dessa ofta stora och komplexa projekt slutföras skickligt samtidigt som ett smidigt och säkert trafikflöde bibehålls? Vi tror på samverkan mellan ledarskap, samarbete och teknisk expertis och det är där STHK har sitt bidrag.

Vad vi gör

STHK har tillsammans med vår finska partner Welado ett stort konsultnätverk med experter inom dessa områden:

 • Byggherrestöd inom järnväg, signal, miljö och energi
 • Byggprojektledning och byggledning
 • Tekniska experter inom järnväg, signal, miljö och energi
 • Exempel på tillämpningar
  • Mark
  • Kanalisation
  • Tunnelinstallation
  • Telekom
  • Signal
  • Byggledning
  • Besiktning
  • Kontrollansvarig