-

STHK utrustar RC1-lok med ETCS

STHK driver ett projekt som utrustar RC1-lok med ETCS-utrustning för att kunna användas på ERTMS-utrustade järnvägar. STHK:s team består av Helena Ljung som är projektledare, Jesper Mandre är säkerhetskoordinator och Oskar Eliasson, ETCS-specialist. 


Relaterade kontakter