-

STHK testar ERTMS ombord- och marksystem på testbanan

STHK:s Håkan Älvegran arbetar på Trafikverkets testbana mellan Katrineholm och Åby med att leda provdriften av olika ERTMS-ombordsystem (ETCS-system) som säkerställer att dessa system fungerar ihop med utrustningen på marken.

På testbanan testas alla ombordsystem som ska trafikera ERTMS-utrustade banor i Sverige så att de uppfyller kraven som ställs på godkännande för trafik på ERTMS-banor. Man testar även marksystemen från de olika leverantörerna.

Håkans roll som teknisk specialist och provdriftsledare innebär att han planerar, genomför och koordinerar testerna samt ställer tekniska krav på leverantörerna och för dialog med inblandade intressenter. I projektet deltar även STHK:s Mattias Saalo och Serhan Ayhan som tekniska specialister och testare.

Trafikverkets 37 kilometer långa testbana ligger på den befintliga järnvägen mellan Katrineholm och Åby och togs i drift 2017.

Testerna genomförs på natten på det ena spåret och ordinarie trafik kör då på det andra spåret. Under testerna kopplas ERTMS in parallellt med det ordinarie signalsystemet, på så sätt kan testerna genomföras med bibehållen säkerhet.

I Mertainen utanför Svappavaara har Trafikverket ännu en testbana som används för att testa LKAB:s malmtåg IORE som trafikerar Malmbanan, vilket är nästa sträcka som kommer att utrustas med ERTMS.


Relaterade kontakter