-

Nyheter

Blog

STHK utrustar Infranords motortrallor med ERTMS

STHK har hjälpt Infranord med att utrusta sina motortrallor med ETCS-utrustning så att de kan köra med dem på järnväg utrustad med signalsystemet ERTMS som införs successivt på svensk järnväg. I den här artikeln berättar vi lite om projektet och vi har även pratat med både STHK:s projektledare och kunden om hur projektet har gått och vad vi tar med oss för erfarenheter till framtida projekt.

Blog

Problemet är komplext

Människa – teknik – organisation. Alla tre är viktiga att ta hänsyn till när man introducerar ny teknik, som till exempel ett signalsystem. Läs STHK:s Mats Eriksson som delar med sig av sina tankar inom ämnet. Håller du med?

Blog Career stories

Eero – brobyggare inom IT och kollektivtrafik

Vår enhet för IT inom kollektivtrafik utökar med Eero Puikkonen och han arbetar för närvarande med trafikinformation på Trafikförvaltningen, där han säkerställer indatakvaliteten från trafikutövarnas fordon. Vi fick en pratstund med Eero för att låta honom berätta mer om sin bakgrund.

Blog Career stories

Mats – generalistisk signalexpert med bisyssla

STHKs Mats Eriksson arbetar på Trafikverkets ERTMS-program med att förbättra processen kring kravställning på marksystemen. Det innebär att han jobbar med kravbeskrivningar och tolkningar av kraven som finns på systemen för att säkerställa att dessa är uppfyllda för att godkännas av externa assessorer. Han jobbar även med att förbättra processen genom att beskriva den i detalj och skapa mallar och checklistor kring detta. Det är ett arbete som fungerar som katalysator inom organisationen i och med att beslutsvägar och informationsflöden tydliggörs. Vi fick en pratstund med Mats för att låta honom berätta mer om sig själv.

Blog Career stories

Klas – teknisk projektledare med bakgrund som kodare

STHK:s medarbetare Klas Brising arbetar som teknisk projektledare med att implementera ett prioritetssystem på Tvärbanans förlängning till Kista. Vi fick en pratstund med Klas som berättade lite om sin bakgrund.

Blog Career stories

Jonas – projektledare inom fordons-IT

Vi har glädjen att välkomna projektledaren Jonas Hamidi, en av våra första konsulter inom vår nya satsning på IT-tjänster inom kollektivtrafik.

Blog Career stories

Zeljko – byggledare och besiktningsman

Vi har glädjen att hälsa den erfarna byggledaren och besiktningsmannen Zeljko Boskovic välkommen till vårt kontor i Göteborg! Vi passade på att få en kort pratstund när han var på besök på huvudkontoret.

Blog Career stories

John – en praktiskt inriktad byggledare och projektledare

Vi har glädjen att hälsa John Hallberg välkommen till vårt kontor i Göteborg. John är en erfaren projektledare och byggledare och vi passade på att få en kort pratstund när han var på besök på huvudkontoret.

Blog Career stories

JP på STHK i Luleå – en kreativ lagbyggare inom signal och ERTMS

Vår nyaste kollega heter Jan Paul Andersson och har en lång bakgrund inom signalområdet. Han kommer att leda vår affärsenhet inom ERTMS och signal, och blir även vår först anställda på STHK i Luleå. Vi kommer inom kort att berätta mer om hur JP ser på vårt erbjudande inom signal och etableringen i norra Sverige, men i denna artikel är det han själv som står i fokus.

Blog Career stories

John Adolfsson interim VD

John Adolfsson har med början den 19 januari utsetts till interim VD för STHK (Stockholmskonsulterna AB).

Blog Career stories

Håkan – ERTMS-specialist som kombinerar teori och praktik

Håkan Älvegran tillhör de allra först anställda på STHK och han är även att betrakta som något av en veteran inom olika apsekter på det svenska införandet av ERTMS-signalsystemet på järnvägen. Vi lät Håkan berätta lite mer om sig själv.