-

STHK koordinerar prioritetssystem på Tvärbanan

STHK:s medarbetare Klas Brising arbetar som teknisk projektledare med att implementera ett prioritetssystem på Tvärbanans förlängning till Kista. Det är en koordinerande teknisk roll, och Klas jobbar med allt från budget och planering till att montera antenner på spårvagnarna i depån.


Relaterade kontakter