-

STHK leder ombyggnad av kraftförsörjning för växeldriv

STHK:s tekniska projektledare Mattias Saalo leder ett projekt som syftar till att ändra kraftförsörjning för växeldriv. Mattias arbetsuppgifter innehåller allt från offertarbete, projekteringsledning och genomförandebeslut till besiktning. 


Relaterade kontakter