-

STHK är en del av ERTMS-utrullningen

STHKs Magnus Platemar är teknisk koordinator på Trafikverkets ERTMS-program. Det innebär att han ser till att leverantörernas system kvalitetssäkras för att sedan testas på testbanan och vidare driftsättas på pilotsträckor som en del av den nationella ERTMS-utrullningen.


Relaterade kontakter