En blå lek tåg

Fordon och underhåll

Med stor kännedom om fordon och dess system skapar vi effektivare anskaffning, förvaltning och underhåll av er fordonsflotta.

-

Med stor kännedom om fordon och dess system skapar vi effektivare anskaffning, förvaltning och underhåll av er fordonsflotta

Ett spårfordon tål att köras nästan oavbrutet. Mängder av passagerare stiger på och av och de förväntar sig att färdas bekvämt, säkert och enligt tidtabell. Dörrar öppnas. och stängs många gånger om dagen, fordonet accelererar och bromsar ideligen, tågskyddssystemet kommunicerar med markutrustningen, och så vidare. Allt måste fungera och i den bästa av världar ska det alltid fungera enligt förväntad funktion och dennas förväntan behöver dessutom säkerställas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Och detta gäller allt från anskaffning och förvaltning till underhåll under hela fordonets livslängd. Detta är lättare sagt än gjort men vi vet när, hur och vad som behöver göras.

Vad vi gör

Fordonsförsörjning. Vi analyserar er nuvarande fordonsflotta och vänder blicken framåt. Vilka fordon behövs i framtiden? Nyanskaffning eller livstidsförlängning?

Från behovsanalys till kravställning, upphandling, verifiering och garantihantering av fordon och dess delsystem. Här krävs förutom fordonskunskap, även koll på lagar och förordningar.

Fordonsförvaltning och -underhåll. Sker underhåll vid rätt intervall och efter behov med kvalitetssäkrad optimerad dokumentation?

Analys av driftstatistik och framtagning av åtgärdsförslag angående exempelvis komponenter och underhåll. Arbetet börjar alltid med att säkra kvalitet på den data som rapporteras in.

Livstidsförlängning av fordon. Vi analyserar och föreslår lämplig kravställning för prestanda och komponenter.

ECM-certifiering (Entity in Charge of Maintenance, underhållsansvarig enhet). Det är ett begrepp som används för den organisation eller företag som är ansvarigt för ett järnvägsfordons underhåll. Vi hjälper till med anpassning och säkerställande att kraven för certifiering uppnås.

personfoto

Fredrik Kihlanki

Affärsenhetsledare och konsult, Fordon och underhåll