3 människor i möte runt bordet

Lednings- och signalrådgivning

Beslutsunderlag inom järnvägssignalering och fordon baserat på teknisk kunskap, systemförståelse och affärskännedom.

-

Beslutunderlag inom järnvägssigalering och fordon baserat på teknisk kunskap, systemförståelse och affärskännedom 

Järnvägsprojekt har en lång planeringshorisont och stora investeringar görs långt innan dessa skapar mervärde och inkomster. Dessa projekt innebär också en samverkan mellan flera delsystem och olika aktörer som operatörer, infrastrukturägare, leverantörer och resenärer. Här behövs både domänkunskap och affärsmässig förståelse för att skapa välgrundade strategiska beslut.

Vad vi gör

På vår managementavdelning för lednings- och signalrådgivning arbetar våra vassa och erfarna konsulter som utredare och analytiker inom fordons- och signalteknik. Vi har bred erfarenhet av samtliga aktörer som påverkas av signalsystemet. Exempel på uppdrag

Lång- och kortsiktig signalstrategi. Teknik och planering, organisation och verksamhet samt kommersiell rådgivning – före, under och efter införande av signalsystem.

Ledningssystem för signalsystem. Stödsystem för ledning och styrning av upphandling, genomförande och förvaltning av signalsystem.

ERTMS i fordon. Förstudier där vi tittar på exempelvis kostnadskalkyler och strategier kring ERTMS-utrustning. Vi går även igenom var utrustningen kan placeras på berörda fordonstyper och vilka lämpliga leverantörer som finns samt planering av införandeprojekt.

ERTMS i drift och verkstad

  • Fordonsstrategi, godkännanden, livstidsförlängning, ombordsystem och komponenter
  • Upphandlingar gällande ERTMS samt nyanskaffning och ombyggnation av fordon
  • Omvärldsbevakning, rapportering, bevakning och analys på uppdrag

Jan Paul Andersson

Affärsenhetsledare ERTMS och järnvägssignalering