IT för kollektivtrafik

IT-lösningar kopplade till kollektivtrafik och den omfattande digitalisering som sker inom området

-

IT-lösningar kopplade till kollektivtrafik och den omfattande digitalisering som sker inom området

Vad vi gör

Våra konsulter har domänkunskap inom IT och kollektivtrafik kombinerat med erfarenhet, flexibilitet och engagemang inom områden som:

Teknisk projektledning

Systemintegration

Testledning

Kvalitetssäkring

Förändringsledning

Digitalisering

Andreas Engström

Affärsenhetsledare IT för kollektivtrafik, testledning och teststrategi