Vårt erbjudande till dig som kund

STHK erbjuder expertkompetens inom järnvägssignalering, järnvägsfordon och infrastruktur.

-

Vi kan järnväg och signalsystem, fordon och infrastruktur

Läs mer om våra huvudområden:

Vi skräddarsyr uppdragen utifrån dina behov

Kärnan i kvaliteten för vår verksamhet är baserad på kundfokus, teknisk och organisatorisk kunskap samt samarbete och mänskliga möten. Vi strävar efter att ge våra kunder de bästa resultaten, och hänger oss med själ och hjärta åt varje projekt.

I vilken uppdragsform kan vi samarbeta? Nedan kan du se några exempel på samarbetsformer.   

Konsultuppdrag

Någon eller några av våra konsulter tar plats i er organisation och bidrar med kompetens, erfarenhet och nätverk. Våra konsulter har olika profiler men gemensamt för dem är erfarenheten och kunskapen inom sina ämnesområden och tillgången till ett nätverk av specialister i närliggande områden.

Läs mer

Utredningar och förstudier

Kanske är ni en fordonsoperatör som behöver en teknisk och ekonomisk genomlysning av konsekvenserna av en ETCS-installation? Eller behöver ni ta fram strategier kring framtida signalsystem? Med vår kunskap om marknaden skapar vi beslutsunderlag så att ni kan göra rätt vägval.

Systemintegration

En hjärtefråga för oss är att få system att fungera och samverka med omgivningen. Ett exempel på detta är ETCS-system i fordon, där vi hjälper till med kravställning, upphandling, godkännande, idrifttagning med mera.

Läs mer

Seminarier och utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningspaket inom signal efter era behov och önskemål. Kanske vill ni lyfta organisationens kompetens inför införande av ERTMS? Eller lära er mer om kravställning av järnvägsfordon? Hör av er så kan vi komma fram till hur vi bäst genomför kompetenshöjningen.