-

GOP-handläggare för Förvaltning för Utbyggd Tunnelbana (FUT)

Om kunden och projektet

Förvaltning för utbyggd tunnelbana har enligt Stockholmsöverenskommelsen fått i uppdrag att bygga ut tunnelbanan med ca 2 mil nya spår och 11 nya stationer.

Utbyggnaden utförs för att alla som bor och arbetar i regionen ska kunna fortsätta att resa snabbt, smidigt och på ett hållbart sätt allt eftersom Stockholm växer.

Utbyggnaden är uppdelad i 5 projekt:

Akalla – Barkarby
Nya stationer Barkarbystaden och Barkarby.
Planerad trafikstart 2026.

Odenplan – Arenastaden
Nya stationer Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.
Planerad trafikstart 2028.

Kungsträdgården – Nacka och Sockenplan
Nya stationer Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla, Nacka och Slakthusområdet. Här kommer även en ”ny” station byggas under befintlig station på Gullmarsplan.
Planerad trafikstart 2030.

Utbyggnad av Högdalens depå
Byggs ut med uppställningsspår under jord och kopplar därmed ihop Blå och Grön linje så depån ska serva tågen på båda linjerna.
Planerad trafikstart 2026.

Fridhemsplan – Älvsjö
Nya stationer vid Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö.
Planerad trafikstart 2034.

Aktuella utmaningar och problem

Utbyggnaderna ska enligt överenskommelse byggas enligt befintlig standard. Detta är en utmaning då detta är den första nybyggnaden på över 25 år och material, standarder, krav och lagar har förändrats under denna tid.

STHK-Welados uppdrag

Att i nära samarbete med de olika projekten och förvaltningens trafiksäkerhetsansvarig sammanställa och handlägga godkännande processen mot Transportstyrelsen och förvaltningens signalsäkerhetsstyrning för samtliga utbyggnader samt de förberedande arbeten som kräver ingrepp i Trafikförvaltningens befintliga anläggning.

Ytterligare information

Ellinor S Karlsson, GOP-handläggare, +46 70-610 73 65, ellinor.karlsson@sthk.se