-

Uppdragsledare för Ådals-/Botniabanan i sektion pilotbanor inom projekt ERTMS-system

Övriga pilotbanor är:

  • Haparandabanan
  • Fagersta
  • Fågelsta – Skänninge
  • Västerdalsbanan
  • Öresundsförbindelsen

Aktuella utmaningar och problem

Version 14.3 av systemrelease 8.2 (SR8.2) ska kopplas in helgen vecka 45 2022 och det är en väldigt komprimerad tidplan med stora utmaningar. Detta är den systemrelease som senare ska rullas ut på hela Malmbanan och det är därför av stor vikt att inkopplingen hösten 2022 blir lyckad.

STHK-Welados uppdrag

Uppdragsledaren (UL) ansvarar för samtliga aktiviteter inom på Ådal/Botniabanan som krävs för att uppnå målen. UL leder en grupp med 8 medarbetare med olika kompetenser; systemspecialist, signalspecialist, säkerhetsspecialist, godkännandehanterare, inkopplingsledare, byggledare mm.

Ytterligare information

Anders Forsberg, uppdragsledare +46706183080