-

STHK stöttar Göteborgs Spårvägar

STHK har under en tid varit involverade i ett spännande spårvagnsprojekt tillsammans med Göteborgs Spårvägar i samband med att de beställt nya fordon.

Vi har pratat med Jacob Wennman som arbetar med kvalitetsledning i projektet.

Berätta om projektet, Jacob!

Västra Götalandsregionen har beställt 40 spårvagnar av typen M33 för att kontinuerligt byta ut vagnar som fallit för åldersstrecket. Göteborgs Spårvägar har uppdraget från regionen att leda upphandling och hemtagning av spårvagnarna. Göteborg har många äldre spårvagnar och de nya vagnarna är naturligtvis modernare, bekvämare och har högre kapacitet. Huvudleverantörer är Bombardier (numera Alstom) och Kiepe Electric, där den senare levererar traktion och övrig elektronik. Båda dessa leverantörer är baserade i Tyskland. Projektet har upphandlats och drivits under ett antal år och förra året påbörjades leveranserna till Göteborg.

Vad bidrar STHK med?

Kort sagt har vi på STHK anlitats för att granska leverantörerna och se till att leveransen sker enligt kontraktet och håller avtalad kvalitet. Jag och kollegan Lars Blomqvist har de officiella rollerna kvalitetsledning och konfigurationsledning. Vi har identifierat förbättringsområden och följer upp att leverantören tar hand om dessa på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt att förändringar följs upp och att det finns en spårbarhet i processen. Vi har även jobbat mycket med att säkerställa leveransen av dokumentation för respektive fordon.

Vad har vi tillfört kunden för kompetens?

Förutom en extern blick och ny energi skulle jag säga att vi har bidragit med fordonskunskap parat med stor erfarenhet av kvalitetsarbete. Vi har enträget satt fokus på förbättringsområden men gått in med ett pragmatiskt synsätt. Vi vill jobba förebyggande och ha en god affärsrelation med inblandade parter.

I vilket läge är projektet nu?

Fyra fordon har levererats varav två är i kommersiell drift. Vi ser att kvaliteten är god och den blir dessutom bättre för varje fordon. Vi hoppas att göteborgarna blir nöjda med dessa fina spårvagnar. Men än är det inte läge att slappna av, 40 spårvagnar ska ju levereras och efter det finns möjlighet att avropa ytterligare 60 fordon inklusive M34, en längre variant av M33.

Tack och lycka till i fortsättningen!

Tillägg: STHK:s Anders Dahl och Fredrik Kihlanki jobbar fortsatt i projektet.


Relaterade kontakter