-

STHK stöttar Göteborgs Spårvägar

Göteborgs Spårvägar har köpt in nya fordon och nyligen levererades det sista beställda exemplaret av typen M33. STHK har varit engagerade i projektet under en längre tid och vi passade på att ställa några frågor till Anders Dahl, som arbetar med kravhantering i projektet.

Berätta om projektet, Anders!

Västra Götalandsregionen har beställt 100 spårvagnar för att kontinuerligt byta ut vagnar som fallit för åldersstrecket. Beställningen omfattar 40 spårvagnar av modell M33 och 60 spårvagnar av en längre modell, M34. Under hösten 2023 förväntas alla M33 vara levererade och under 2024 levereras de första av modell M34. Göteborgs Spårvägar har uppdraget från regionen att leda upphandling och hemtagning av spårvagnarna. Göteborg har många äldre spårvagnar och de nya vagnarna är naturligtvis modernare, bekvämare och har högre kapacitet. Huvudleverantörer är Alstom och Kiepe Electric, där den senare levererar traktion och övrig elektronik. Båda dessa leverantörer är baserade i Tyskland.

Vad bidrar du och STHK med?

Kort sagt har vi på STHK anlitats för att granska leverantörerna och se till att leveransen sker enligt kontraktet och håller avtalad kvalitet. STHK har de officiella rollerna kvalitetsledning, kravhantering och konfigurationsledning. Vi har identifierat förbättringsområden och följer upp att leverantören tar hand om dessa på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt att förändringar följs upp och att det finns en spårbarhet i processen. STHK arbetar även mycket med att säkerställa att leveransen uppfyller och möter de krav som Göteborgs Spårvägar ställer på leveransen.

Vad har vi tillfört kunden för kompetens?

Förutom en extern blick och ny energi skulle jag säga att vi har bidragit med fordonskunskap parat med stor erfarenhet av kvalitetsarbete. Vi har enträget satt fokus på förbättringsområden och kravhantering, men gått in med ett pragmatiskt synsätt. Vi vill arbeta förebyggande och med en hög kvalitet samt ha en god affärsrelation med inblandade parter.

I vilket läge är projektet nu?

Alla 40 fordon av modell M33 bör vara levererade och i trafik till slutet av 2023. Vi ser att kvaliteten är god och vi hoppas att göteborgarna blir nöjda med dessa fina spårvagnar. Enligt planen kommer leveransen med den längre modellen, M34, att påbörjas under 2024. Det är ytterligare 60 spårvagnar som kommer att förgylla Göteborg – så vi har en spännande tid framför oss.

Tack och lycka till i fortsättningen!


Relaterade kontakter