-

STHK lägger grund för effektiv systemförvaltning

STHK:s systemingenjör Jesper Näsström arbetar på Tvärbanans signalprojekt med godkännande och att förbereda överlämningen från implementationsprojektet och skapa förutsättningar för en effektiv förvaltning. Jesper är del av STHK:s team på Tvärbanan där vi tillför kompetens inom säkerhet, kravhantering, ibruktagning, projektledning, konfigurationsstyrning och EMC.


Relaterade kontakter