-

GOP-handläggare för Borlänge – Ludvika ESIK och Mellanblock

Om kunden och projektet
Det har varit kapacitetsbrist på Bergslagsbanan. Lutningar och blandningen av tung godstrafik och persontrafik gör att kapacitetssituationen är värre mellan Borlänge och Ludvika än vad dagens kapacitetsutnyttjande visat. Sträckan har en hög störningskänslighet. Syftet med ombyggnaden är att nå en kortsiktig lösning på kapacitetsproblemen genom att införa mellanblockssignaler och samtidig infart ESIK. Åtgärderna medför att en viss utökning av trafiken kan möjliggöras och en något bättre transportkvalitet kan uppnås. Sth på sträckan varierar mellan 70 och 140km/h beroende på driftplats och tågslag.
Ändringen genomfördes våren 2021.

STHK-Welados uppdrag

Att i nära samarbete med projekterande enhet och Trafikverket sammanställa och handlägga godkännandeprocessen mot Transportstyrelsen.

Ytterligare information

Ellinor S Karlsson, GOP-handläggare, +46 70-610 73 65, ellinor.karlsson@sthk.se


Relaterade kontakter