-

STHK typtestar ETCS i Boden

STHK driver flera installationsprojekt för ETCS-utrustning i fordon, och ett av dessa projekt gäller installation i arbetsfordon. Strax innan sommarsemestrarna genomfördes alla typtester, inklusive statiska och dynamiska tester i depå, på bangård samt ute på bana. Testerna gick bra och nu återstår arbetet med att slutföra alla dokument för att kunden ska få godkänt att köra med fordonen.


Relaterade kontakter