Vi har den kunskap, kompetens och erfarenhet som krävs under järnvägssystemets hela livscykel

VI HJÄLPER ER ATT SKAPA FRAMTIDENS JÄRNVÄG

Järnvägsindustrin spelar en central roll i vårt samhälle i dag. Den utgör en effektiv stomme för godstransporter och personresor mellan och inom våra städer. Järnvägen är också en lösning till morgondagens utmaningar och bidrar med kapacitetsstark, miljövänlig och säker transport.

En förutsättning för att åstadkomma detta är ett fungerande och effektivt signalsystem. Som Sveriges ledande konsultföretag inom järnvägssignalsystem är vi ensamma om att tillhandahålla den kunskap, kompetens och erfarenhet som krävs under signalsystemets hela livscykel. Vi har även specialistkompetens inom järnvägsfordon.

Vi erbjuder innovativa specialister och helhetslösningar genom järnvägssystemets livscykel; från strategiska beslut till tillsättning av projektteam och effektivt genomförande.

Vårt erbjudande

Vi stöttar er genom hela järnvägssystemets livscykel. Järnvägssystemets livscykel sträcker sig från idéer och grundtankar, via kravställning, beställning och realisering, fram till det som är systemets själva existensberättigande; driften. Efter detta kan följa uppgraderingar och livstidsförlängningar för att så småningom tas ur bruk och ersättas av nåt annat. Vårt erbjudande är att hjälpa och stötta våra kunder i samtliga dessa skeden.

Läs mer

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare som kan vara med i utvecklingen av framtidens järnväg, kanske är du vår nästa? Kontakta oss på jobb@sthk.se

Läs mer

Grundarna

Magnus och John möttes under millenniets första trevande decennium när de båda arbetade med signalering och ERTMS hos en av systemleverantörerna. De är en dynamisk duo i den där klassiska bemärkelsen. En hipster och en gentleman. En innovativ idéspruta och en slutförare. Bodysyntare och folkmusikentusiast. Kodare och ledare. Inlinesåkare och drejare. Kanske är det den slitna klyschan om att olikheter berikar som delvis ligger bakom framgången?

Det visade sig i alla fall att de hade liknande tankar kring hur branschen behöver förändras för att klara den förestående utrullningen av ERTMS i Sverige: Detta måste gå att göra enklare! Enklare och snabbare godkännande- och implementeringsprocesser för att minska trösklarna för operatörerna att installera systemet. Hur skulle annars detta tunga system kunna rullas ut framgångsrikt i Sveriges unikt diversifierade järnvägslandskap? De skapade sitt företag 2009. Även om dessa tankar nu tio år senare har kommit att inkludera inte bara ERTMS utan också olika signalsystem inom lokal kollektivtrafik, lever grundtankarna i högsta grad kvar i STHK av i dag.