ERTMS och järnvägssignalering

ERTMS (European Rail Traffic Management System) är det standardiserade signalsäkerhetssystemet för järnväg som införs inom EU.

-

ERTMS – en del av järnvägens modernisering 

ERTMS (European Rail Traffic Management System) är det standardiserade signalsäkerhetssystem för järnväg som införs inom EU. Systemet underlättar gränsöverskridande tågtrafik samt höjer järnvägens kapacitet och säkerhet i flera länder. För Sverige är den huvudsakliga fördelen en modernisering av signalanläggningen och därigenom minskade störningar. Trafikverkets driftsstatistik visar att förseningarna från signalfel minskar till en fjärdedel med ERTMS jämfört med övriga banor.

ERTMS införs successivt i stora delar av Europa med tyngdpunkt på utpekade transportkorridorer. I Sverige är för närvarande Botniabanan, Ådalsbanan, Haparandabanan och Västerdalsbanan utrustade med ERTMS. Enligt Trafikverkets utrullningsplan kommer ERTMS införas på övriga banor med start på Malmbanan och godskorridoren Scan-Med Öst. Detta innebär även att de fordon som trafikerar dessa banor behöver utrustas med ERTMS-fordonsutrustning.

Vad vi gör

  • Vi förser systemleverantörer och Trafikverket med ERTMS-experter och kvalificerade resurskonsulter.
  • Vi agerar som systemintegratör för både konventionella och ERTMS-baserade signalsystem.
  • Vi stödjer ERTMS-standardiseringen.
  • Vi inför ERTMS i fordon och arbetsmaskiner.
  • Vi hanterar också uppdrag för den konventionella signalteknik som ERTMS successivt ersätter.

 

Effektivt införande av ERTMS i fordon

Med hjälp av vår innovativa och beprövade process hjälper och stöttar vi operatörer och fordonsägare med installation, driftsättning och godkännande av ERTMS ombordsystem (ETCS). I videon berättar vi mer

 

Click here for more information on our ERTMS expertise

personfoto

John Adolfsson

Försäljning och affärsutveckling, tf affärsenhetsledare ERTMS och järnvägssignalering