Vi har kompetensen till ditt signalprojekt

Fordon eller mark, fjärrjärnväg eller lokal kollektivtrafik, från upphandling till förvaltning – vi har kompetensen till ditt signalprojekt

-

Signalsystem är en del av STHK:s DNA 

Fjärrtåg och ERTMS

Vi har varit – och är fortfarande – involverade i utrullningen av den europeiska standarden ERTMS som sker runtom i landet och i övriga norden. Inom marksystemet har vi jobbat mycket hos Trafikverket med projektledande roller och som experter inom ERTMS-programmet. För fordonssystemen har vi jobbat med att ta testa fordon på testbanor och ta signalsystemet i bruk. Vi hjälper också dig som fordonsägare eller operatör med att upphandla och installera fordonssystem och få dem godkända. Detta gör vi enligt vår egen beprövade process för att det ska ske så fort och enkelt som möjligt att få all dokumentation i ordning så att fordonet blir godkänt för trafik.

Signalsystem för kollektivtrafik i våra städer

I den spårburna kollektivtrafiken har vi också många uppdrag på vårt cv. I Stockholm har vi varit inblandade på något sätt på de flesta håll; tunnelbanan, tvärbanan och flera olika lokalbanor. I Göteborg och Oslo har vi också engagemang. Vi jobbar med signalsystem på mark och fordon. Roller vi har är ett brett spektrum specialister som exempelvis systemintegratörer, tekniska projektledare, säkerhetsexperter, fordonsexperter, EMC och elkraft.

Vi kan signalsystemets livscykel

Vi kan komponera effektiva projektteam för att hjälpa dig med signalstrategier, upphandling, genomförande och förvaltning genom signalsystemets livscykel.

Strategi. Vi hjälper dig att lägga upp strategier och utföra förstudier för att vägleda din framtida signalsatsning vare sig det gäller fordons- eller marksystem som ERTMS, CBTC eller förarlösa system (ATO/UTO).

Upphandling. Vi hjälper dig att täcka in och formulera vilka krav som behöver ställas på ett fordons- och marksystem för att uppnå maximal kapacitet och god säkerhet.

Genomförande. Projektledning och projektteam för genomförande av signalprojekt.

Driftsättning. Vi ser till att test och driftsättning sker så smidigt som möjligt i mark och fordon. Vi har stor erfarenhet av att införa nya signalsystem i ett redan fungerande system utan driftsavbrott eller störningar, ofta kallat brownfield-projekt.

Godkännande. Godkännandeprocessen kan vara en ganska snårig historia. Vi har stor erfarenhet av denna process och hjälper gärna dig att få fordonsgodkännanden på plats så att fordnen kan användas.

Förvaltning och underhåll. När systemet väl är på plats behöver hårdvara och mjukvara förvaltas, underhållas och ibland felavhjälpas. Även här erbjuder vi både tjänster och produktstöd.

Vi har kompetensen du behöver

Våra konsulter hälper dig i ditt signalprojekt. 

Vad vi gör

  • Vi förser dig som systemleverantör, systemägare eller fordonsägare med experter på signalsystem och kvalificerade resurskonsulter. Vi har ett brett spektrum av kompetenser som till exempel projektledare, säkerhetsexperter och testare, vi har även sakkunniga på standarder, upphandling och kravställning.

  • Vi agerar som systemintegratör för olika signalsystem, som ERTMS, ATC, CBTC, ATO/UTO och andra kollektivtrafiksystem.

  • Vi inför ERTMS/ETCS i dina fordon och arbetsmaskiner. Vi har gjort en rad projekt där vi hjälpt kunder att handla upp system och få dem installerade och godkända för trafik enligt vår etablerade process som du kan ser mer om i videon här nedanför.

 

Effektivt införande av ERTMS i fordon

Med hjälp av vår innovativa och beprövade process hjälper och stöttar vi operatörer och fordonsägare med installation, driftsättning och godkännande av ERTMS ombordsystem (ETCS). I videon berättar vi mer

 

Click here for more information on our ERTMS expertise

Jan Paul Andersson

Affärsenhetsledare ERTMS och järnvägssignalering