-

Emma Nordlöf – människa, teknik och organisation

personfoto
Nordlöf Emma
Nordlöf Emma
Human factors och riskhantering

Emma Nordlöf är STHK:s senaste nyförvärv. Jag slog henne en signal för att välkomna henne till oss och be henne berätta lite grann om sig själv.

Hej Emma, berätta om din yrkesbakgrund!

Jag har arbetat ett antal år som konsult med human factors och riskhantering som specialistområden. Jag har bland annat arbetat med planering och genomförande av riskanalyser, säkerhetsgranskningar, användbarhet och tillgänglighet för bland annat operatörsmiljöer och användargränssnitt hos kunder som Trafikverket och SL. Jag har även arbetat med säkerhetsfrågor inom kärnkraft. Min mission är att säkerhet inte är ett avgränsat område utan ett resultat av att människan får rätt förutsättningar från omgivande teknik och organisation.

I botten har jag en magisterexamen i human factors/ergonomics på KTH och en kandidatexamen på kognitionsvetenskapsprogrammet på Linköpings Universitet.

Vad förde dig till järnvägsbranschen?

Jag skrev min magisteruppsats på ämnet “ERTMS och MTO” (människa – teknik – organisation) där jag studerade lokförarens förutsättningar att agera korrekt på information vid användning av ERTMS-gränssnitt. Jag fick sedan möjlighet att arbeta vidare med detta i form av ett forskningsuppdrag som anställd på ett konsultföretag, vilket ledde till fler uppdrag inom området.

Vad gjorde att du sökte dig till oss på STHK?

Jag tycker om att arbeta i en fri roll och jag tilltalades av STHK:s upplägg att ge stor frihet att styra över sin egen tid, utveckling och inriktning. STHK:s kompetensblandning känns också spännande. Från att ha jobbat med många med liknande bakgrund kommer jag nu att kunna tillföra ett annat perspektiv.

Om du fick välja ett uppdrag som skulle passa dig, vad skulle det vara?

Jag trivs bäst i komplexa utvecklingsprojekt där användare står i fokus där jag kan tillföra energi i frågor som säkerhet och användbarhet och bidra med en helhetssyn på detta. Det är viktigt för mig att projektet är motiverat att skapa en bra produkt, det vill säga att man är medveten om att genvägar och felaktiga beslut oftast senare kommer tillbaka och biter tillbaks.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Jag har ett stort intresse för mat och matlagning och är utbildad kock. Jag tycker även om att fixa i trädgården.

Tack Emma och varmt välkommen till oss på STHK!