STHK – en del av Welado

STHK leder tillsammans med Welado vägen mot framtiden för nordisk järnväg – och mer därtill. Tillsammans har våra över 300 experter den kompetens och erfarenhet som krävs.

-

Vi är STHK – en del av Welado

STHK är ett ledande svenskt konsultbolag inom järnväg, IT och infrastruktur. Vi började inom järnvägssektorn och främst inom signalsystem där vi jobbat med beprövad teknik och bidragit till att forma nya tekniska system. 

Vi fungerar som en bro mellan beställare och leverantörer, vilket säkerställer att projekt genomförs smidigt och effektivt.

Med vårt fokus på innovation utmanar vi branschen och ser till att alltid ligga steget före. Vi tar ansvar för hela processen, från planering till genomförande, och driver innovation för att möta framtidens utmaningar.

Vi erbjuder konsulttjänster inom följande områden:

  • Signalsystem inom järnväg och kollektivtrafik, där ERTMS är ett viktigt område. 
  • Järnvägsfordon, upphandling, besiktning och underhåll av dessa. 
  • Infrastruktur, där järnvägen är en del, med där vi också arbetar med vägar, broar, tunnlar i ledande roller.
  • IT för kollektivtrafik, där vi har ledande roller inom digitaliseringen kring kollektivtrafik, såväl spårburen som bussar.  

Sedan 2022 är vi en del av Welado, och tillsammans erbjuder vi via våra över 300 konsulter expertkompetens inom hela Norden. 

STHK:s grundare

Magnus och John möttes under millenniets första trevande decennium när de båda arbetade med signalering och ERTMS hos en av systemleverantörerna. De är en dynamisk duo i den där klassiska bemärkelsen. En hipster och en gentleman. En innovativ idéspruta och en slutförare. Bodysyntare och folkmusikentusiast. Kodare och ledare. Inlinesåkare och drejare. Kanske är det den slitna klyschan om att olikheter berikar som delvis ligger bakom framgången?

Det visade sig i alla fall att de hade liknande tankar kring hur branschen behöver förändras för att klara den förestående utrullningen av ERTMS i Sverige: Detta måste gå att göra enklare! Enklare och snabbare godkännande- och implementeringsprocesser för att minska trösklarna för operatörerna att installera systemet. Hur skulle annars detta tunga system kunna rullas ut framgångsrikt i Sveriges unikt diversifierade järnvägslandskap?

De skapade sitt företag 2009 och grundtankarna lever i högsta grad kvar än i dag, men ERTMS har breddats till signalsystem och fordon, och i och med samgåendet med Welado 2022 även inom andra områden. Att med innovation, kompetens och hårt arbete göra det bästa för våra kunder och branschen som helhet. 

STHK som tjänsteleverantör

STHK:are som kollegor

46
Experter (11/2022)
6
Kontor
5,6
M€ Omsättning 2023
39
Pågående projekt
20
% tillväxtmål