STHK – en del av Welado

STHK leder tillsammans med Welado vägen mot framtiden för nordisk järnväg – och mer därtill. Tillsammans har våra över 300 experter den kompetens och erfarenhet som krävs.

-

Vi är STHK – en del av Welado

Vi på STHK, Sveriges ledande konsultföretag inom järnvägssignalering, och Welado, marknadsledaren inom byggledning och infrastruktur i Finland, kombinerar våra kompetenser och affärer. Tillsammans tillhandahåller vi ett ännu starkare erbjudande till våra kunder i Sverige, Finland och övriga Skandinavien inom järnvägssektorn, men även inom väg- och energisektorn. 

STHK:s och Welados expertområden stärker varandras affärer

Våra gemensamma värderingar och strategier gangnar tillsammans företagskultur och tillväxt.

STHK kan järnväg och signalsystem, fordon och energi. Genom samarbetet mellan STHK och Welado erbjuder vi även expertis inom bland annat byggledning och projekteringsledning, väginfrastruktur och industri. 

Styrkan i att de två företagen går samman kommer särskilt att gynna framtiden för järnvägen, inte bara i Finland och Sverige, utan även i Baltikum, andra Skandinaviska länder och norra Europa.

Läs mer 

STHK:s grundare

Magnus och John möttes under millenniets första trevande decennium när de båda arbetade med signalering och ERTMS hos en av systemleverantörerna. De är en dynamisk duo i den där klassiska bemärkelsen. En hipster och en gentleman. En innovativ idéspruta och en slutförare. Bodysyntare och folkmusikentusiast. Kodare och ledare. Inlinesåkare och drejare. Kanske är det den slitna klyschan om att olikheter berikar som delvis ligger bakom framgången?

Det visade sig i alla fall att de hade liknande tankar kring hur branschen behöver förändras för att klara den förestående utrullningen av ERTMS i Sverige: Detta måste gå att göra enklare! Enklare och snabbare godkännande- och implementeringsprocesser för att minska trösklarna för operatörerna att installera systemet. Hur skulle annars detta tunga system kunna rullas ut framgångsrikt i Sveriges unikt diversifierade järnvägslandskap?

De skapade sitt företag 2009 och grundtankarna lever i högsta grad kvar än i dag, men ERTMS har breddats till signalsystem och fordon, och i och med samgåendet med Welado 2022 även inom andra områden. Att med innovation, kompetens och hårt arbete göra det bästa för våra kunder och branschen som helhet. 

STHK som tjänsteleverantör

STHK:are som kollegor

46
Experter (11/2022)
6
Kontor
5,6
M€ Omsättning 2023
39
Pågående projekt
20
% tillväxtmål