Vårt erbjudande

VI STÖTTAR ER GENOM HELA SIGNALSYSTEMETS LIVSCYKEL

Signalsystemets livscykel sträcker sig från idéer och grundtankar, via kravställning, beställning och realisering, fram till det som är systemets själva existensberättigande; driften. Efter detta kan följa uppgraderingar och livstidsförlängningar för att så småningom tas ur bruk och ersättas av nåt annat. Vårt erbjudande är att hjälpa och stötta våra kunder i samtliga dessa skeden.

STHK-livscykel

Vårt bidrag kan ske i olika former

 • Konsultuppdrag

  Någon eller några av våra konsulter tar plats i er organisation och bidrar med kompetens, erfarenhet och nätverk. Våra konsulter har olika profiler men gemensamt för dem är den långa erfarenheten och stora kunskapen inom signalsystem.

 • Utredningar och förstudier

  Kanske är ni en fordonsoperatör som behöver en teknisk och ekonomisk genomlysning av konsekvenserna av en ETCS-installation? Eller behöver ni ta fram strategier kring framtida signalsystem? Med vår kunskap om marknaden skapar vi beslutsunderlag så att ni kan göra rätt vägval.

 • Systemintegration

  En hjärtefråga för oss; att få signalsystem att fungera och samverka med omgivningen är vår hemmaplan. Ett exempel på detta är ETCS-system i fordon, där vi hjälper till med kravställning, upphandling, godkännande, idrifttagning med mera.

 • Seminarier och utbildningar

  Vi skräddarsyr utbildningspaket inom signal efter era behov och önskemål. Kanske vill ni lyfta organisationens kompetens inför införande av ERTMS? Eller lära er mer om kravställning av signalsystem? Hör av er så kan vi komma fram till hur vi bäst genomför kompetenshöjningen.

  STHK-offer-training
 • Forskning och utveckling

  Det är viktigt att inte bara släcka bränder och befinna sig i nuet. Vi riktar blicken framåt och har visioner kring hur signalsystem och branschen kan utvecklas i framtiden och vi är alltid öppna för nya spännande industriella samverkansprojekt. Exempel på projekt vi deltagit i är hastighetsmätare för järnvägsfordon för exakt positionering. Ett annat spännande projekt vi jobbat med är att samla branschen för att bygga ett ledningssystem som bidrar till rätt förutsättningar för beställare att leda, styra och utveckla trafikstyrningssystem med hög kvalitet och ökad trafikkapacitet.