-

STHK väljer Welado och säljer merparten av sina aktier till det finska byggledningsföretaget

STHK, Sveriges ledande järnvägssignalkonsultföretag, har valt Welado, marknadsledaren inom byggledning och infrastruktur i Finland, till sin nya hemmabas.

STHK, Sveriges ledande järnvägssignalkonsultföretag, har valt Welado, marknadsledaren inom byggledning och infrastruktur i Finland, till sin nya hemmabas. Genom att kombinera de två företagens kompetenser och affärer kan de tillhandahålla ett ännu starkare erbjudande till sina kunder i Sverige, Finland och övriga Skandinavien inom järnvägssektorn, men även inom väg- och energisektorn.

Welados och STHK:s expertområden stärker varandras affärer - de gemensamma värderingarna och den gemensamma strategin kommer att gagna företagskultur och tillväxt tillsammans.

"Vi studerade flera alternativ för partnerskap noggrant innan vi fattade beslutet att gå ihop med Welado. Vi har investerat sex månaders arbete för att skapa vår gemensamma strategi och kommit fram till att företagskulturer, värderingar och visioner har en ömsesidig grund”, förklarar Magnus Lille, VD på STHK.

STHK:s kärnkompetens finns inom ERTMS och signalsystemets livscykel. Genom att gå samman med Welado kan STHK utöka sin expertis med bland annat byggledning, projekteringsledning och övervakning, vilket särskilt gynnar utrullningen av ERTMS i Sverige. Som ett resultat av förvärvet kommer STHK:s tjänster och erbjudanden att utökas för att täcka de behov som finns inom energi, väginfrastruktur och industri.

”Samtidigt tillför STHK viktig expertis och erfarenhet till det finska ERTMS-programmet, där vi på Welado redan agerar som en av huvudaktörerna i Digirail-projektet. Vi känner att matchningen mellan företagen är väldigt bra, och vi siktar på en stark, lönsam, människoorienterad och internationell tillväxt tillsammans. På Welado har vi alltid arbetat tillsammans med våra kollegor med välbefinnandet i centrum, och litar på att tillväxt och framgång följer i dess spår. STHK delar denna kärnuppfattning", berättar Matti Tervonen, VD på Welado.

Styrkan i att de två företagen går samman kommer särskilt att gynna framtiden för järnvägen, inte bara i Finland och Sverige, utan även i Baltikum, andra Skandinaviska länder och norra Europa. Marknaden kan förvänta sig en fortsatt stark organisk tillväxt, vilket innebär rekrytering av både seniora och juniora experter, som delar företagens mjuka värderingar och en ambition att förändra framtiden.

"De gemensamt förstärkta affärsmöjligheterna i kombination med Welados tydliga personalfokus och starka tillväxt övertygade oss om att Welado är rätt hem för alla STHK-anställda i framtiden. Vi kommer att behålla varumärket STHK och bygga vidare på det tillsammans i Sverige. Fokus kommer att vara skapande av kontakter, resursdelning och vardagligt nära samarbete med en känsla av samhörighet. Vi har byggt upp ett ömsesidigt förtroende och framtiden känns spännande men också trygg”, fortsätter John Adolfsson, styrelseordförande i STHK.

Majoriteten av aktierna i STHK kommer att säljas till Welado, men anställda på STHK kommer fortsatt äga 25 %. Företagsledningen och varumärket kommer att förbli intakta. Alla kundprojekt kommer att fortsätta som tidigare.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Lille, VD på STHK, +46 (0) 70 985 23 94, magnus.lille@sthk.se
Matti Tervonen, VD på Welado, +358 (0) 40 749 3065, matti.tervonen@welado.fi

Welado är marknadsledande inom infrastrukturbyggledning i Finland. Welado tillhandahåller expertis inom ett flertal specialistområden för kunder inom järnvägs-, väg-, energi-, fastighets- och industrisektorn. De har 260 anställda, varav två sedan tidigare i Sverige, och har en omsättning på 21 M€ (2021). Mer information: https://www.welado.fi/en

STHK är Sveriges ledande konsultföretag med tjänster inom järnvägssignalsystems livscykel. De 33 experterna har specialistkompetens inom ERTMS, tunnelbana och spårvägssignalering, fordon och underhåll. STHK stödjer ett brett spektrum av kunder såsom systemleverantörer, infrastrukturägare och fordon samt operatörer. Bolaget har en omsättning på 46 Mkr. Mer information: sthk.se.

Ytterligare information: Trafikverkets ERTMS-program.