-

STHK breddar inom infrastruktur och öppnar kontor i Göteborg

Blog

STHK etablerar affärsenheten Infrastruktur under ledning av Joel Anselin som också är vår först anställda i Göteborg. Nyligen presenterade vi Joel i en separat artikel som ni gärna får läsa. Här tänkte vi berätta mer om tankarna bakom vår satsning på infrastruktur och vår etablering i Göteborg, och vi tjötade med Joel för att låta honom utveckla sina tankar.

STHK etablerar affärsenheten Infrastruktur under ledning av Joel Anselin som också är vår först anställda i Göteborg. Nyligen presenterade vi Joel i en separat artikel som ni gärna får läsa. Här tänkte vi berätta mer om tankarna bakom vår satsning på infrastruktur och vår etablering i Göteborg, och vi tjötade med Joel för att låta honom utveckla sina tankar.

Om vi börjar med dig själv Joel, vad har du för bakgrund och vilken blir din roll?

Kortfattat är jag en tekniskt intresserad person med många års erfarenhet inom infrastruktur, speciellt järnväg och då främst inom ESTK (el, signal, tele och kanalisation). Jag gillar att bygga fungerande team och skapa sunda verksamheter och brukar få höra att jag är driven och engagerad. Det ska bli riktigt kul att köra igång detta.

Min roll som affärsenhetsledare är varken en dedikerad ledarroll eller säljarroll även om dessa delar ingår. Jag kommer även att själv delta i uppdrag mot kund och vara djupt involverad i verksamheten.

Hur tänker du kring STHK:s erbjudande till våra kunder inom infrastruktur?

STHK har ju under många år skapat ett lag och odlat en kultur av vassa och innovativa konsulter främst inom järnvägsfordon och signal, vi är väldigt starka inom dessa nischer framför allt i Stockholm. Nu vill vi bredda vårt erbjudande till andra teknikområden och föra in denna kultur i övrig infrastruktur och områden som byggherrestöd inom järnväg och energi med mera.

Här är även våra finska vänner på Welado mycket viktiga med sin breda erfarenhet och kompetens inom infrastruktur som vi kan dra nytta av även i Sverige.

Självklart vill vi också bredda vårt nätverk eftersom ett erbjudande tillsammans med en vass samarbetspartner ibland är det bästa alternativet för kunden.

Kan du berätta mer om STHK:s geografiska expansion?

STHK började som ett stockholmscentrerat företag men har redan etablerat sig på flera orter utanför Stockholm, och denna utveckling fortsätter genom att vi nu även bygger en bas i västra och södra Sverige med Göteborg som nav. På så sätt täcker vi in en betydande del av Sverige med ett stort antal potentiella kunder, infrastrukturprojekt och inte minst kompetenta människor.

Welado har byggt ett starkt varumärke i Finland och har en decentraliserad organisation med ett flertal kontor utanför huvudkontoret i Uleåborg. Vi har mycket att inspireras av i Welados sätt att bygga ett decentraliserat, ickehierarkiskt företag och samtidigt behålla samhörighet och innovationskraft. Detta tänkande kommer vi att applicera även på Sverige.

Vilka kundsegment är särskilt intressanta?

Vi kommer att fokusera på byggherrestöd i infrastrukturprojekt, det vill säga byggprojekt inom järnväg och annan infrastruktur som till exempel energi. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete inom signal och el, och även utöka vårt erbjudande inom miljöområdet.

Om vi pratar rekrytering, vad söker vi för folk?

Vi vill attrahera de bästa konsulterna som kan stötta våra kunder med att realisera sina infrastrukturprojekt. I detta ingår roller som projektledning, byggledning och teknisk expertis inom våra olika områden.

Vad kan dessa personer förvänta sig av STHK:s medarbetarkultur?

Vi har en platt organisation på STHK och det personliga inflytandet över sin situation och utveckling är stort. Vi uppmuntrar innovation, personlig utveckling och spridning av kunskap. Vi är självständiga men hjälper varandra. Vi söker helt enkelt människor som tilltalas av dessa grundläggande värderingar.

Jag brinner personligen för att möjliggöra kunskapsöverföring mellan seniora och juniora personer för att långsiktigt säkra leveranserna, detta kommer vi att jobba mycket med framöver.

Tack för pratstunden, Joel!