-

Noora Haverinen, en humanistisk förnyare inom byggbranschen, utnämnd till VD för Welado Group Oy

Blog

Welados beslutsamma, ansvarsfulla och människocentrerade resa mot att bli den mest eftertraktade expertplattformen i Norden fortsätter när Noora Haverinen tillträder som VD för Welado Group Oy. Haverinen kommer att tillträda som VD för Welado den 1 maj 2024.

Noora Haverinen, en humanistisk förnyare inom byggbranschen, utnämnd till VD för Welado Group Oy

Welados beslutsamma, ansvarsfulla och människocentrerade resa mot att bli den mest eftertraktade expertplattformen i Norden fortsätter när Noora Haverinen tillträder som VD för Welado Group Oy. Haverinen kommer att tillträda som VD för Welado den 1 maj 2024.

Matti Tervonen, Welados grundare och långvariga VD, kommer att övergå till Welados styrelse och fortsätta arbeta med järnvägsprojekt samt coacha i olika strategiska utvecklingsprojekt.

"Jag har tjänstgjort som VD i 13 år, och att lämna över rodret vid den här tidpunkten känns naturligt. Det var viktigt för mig att efterträdaren kommer inifrån företaget, representerar våra värderingar starkt och, baserat på dessa värderingar, kan utveckla Welado till en ännu mer internationell aktör. Efter att ha arbetat nära tillsammans i flera år vet jag att Noora Haverinen uppfyller dessa kriterier utmärkt. Med sitt modiga och öppna tillvägagångssätt kan Noora leda oss mot våra mål att skapa ett nordiskt Welado, en humanistisk reform inom byggbranschen och utveckla en mer ansvarsfull arbetsmiljö," säger Matti Tervonen.

Noora Haverinen, som tog examen som civilingenjör inom produktionsekonomi år 2011, har arbetat inom konsultbranschen under hela sin karriär och har varit Welados utvecklingsdirektör de senaste sex åren. Hon har varit ansvarig för strategi samt utvecklingen av Welados identitet, tillväxtförmåga och tillväxt. Dessutom ansvarade hon för integrationshanteringen av det svenska STHK i Stockholm från 2022 till 2023.

"Matti Tervonen har lett Welado på ett enastående sätt. Han är en respekterad och omtyckt person både bland Welados anställda och våra kunder. Jag värdesätter vår kontakt som har utvecklats under åren, och det är viktigt för mig att Matti fortsätter att stödja och utmana mig från styrelsen," säger Noora Haverinen.

Welados mål är att utöka sina experttjänster inom den byggda miljön och uppnå ansvarsfull tillväxt i Norden. Ansvar innebär att bibehålla en stark Welado-identitet och kultur under tillväxten, aktivt påverka kulturell förändring inom byggbranschen, utveckla en modern och välmående arbetsmiljö samt upprätthålla en sund ekonomi som möjliggör långsiktigt affärsdrivande. Dessa åtgärder säkerställer att de bästa experterna inom sina områden fortsätter att välja Welado och, som välmående individer, levererar högsta kvalitet till våra kunder.

"Jag tror starkt på mänskligt, transparent och delat arbete - det är så en modern arbetsmiljö och en lyhörd och kapabel organisation byggs. Welados företag förenas av värderingar och en stark kultur. Jag vill vårda och utveckla den alltmer internationella andan hos Welado. Kulturell förändring inom byggbranschen ligger nära Welados och också mitt hjärta, och jag avser att främja det så mycket jag kan. Tillit, samarbete, attraktivitet och mångfald kräver alla särskild uppmärksamhet inom vår bransch," förklarar Haverinen.

Bytet av VD kommer inte att påverka kundprojekten för någon av parterna.

"Jag kommer att kunna stödja Nooras arbete och företaget bättre från styrelsen i framtiden, och å andra sidan kommer jag att kunna hjälpa våra kunder och Welados anställda i järnvägsprojekt mer nära i vardagen. Jag ser fram emot framtiden och tycker det är intressant att jag kan utveckla Welado från en ny synvinkel," säger Matti.

“Utnämningen av Noora Haverinen känns verkligen rätt. Vi på STHK lärde känna Noora under tiden hon drev integrationsarbetet mellan våra företag på plats i Stockholm, så detta känns som en naturlig fortsättning för oss. Noora har ett driv och en ambitionsnivå som kombinerat med moderna humanistiska värderingar skapar de bästa förutsättningar för att utveckla vårt nordiska samarbete i koncernen”, säger John Adolfsson, VD för STHK.

För mer information:

Noora Haverinen, noora.haverinen@welado.fi, 040 760 6551

Matti Tervonen, matti.tervonen@welado.fi, 040 749 3065

Welado Group Oy är ett finskt ägt företag med ambitionen att växa inom expertområden relaterade till den byggda miljön i Norden. Welado Group Oy äger alla företag inom Welado-koncernen.

Welado Oy är hemmet för experter som agerar som utvecklare, projektledare och övervakare i järnvägs-, infrastruktur-, energi- och fastighetsprojekt, samt erbjuder mångsidiga konsulttjänster inom områden som industri, riskhantering, informationmodellering, säkerhet, miljö, projektinformation och hållbarhet.

STHK är Welados varumärke och företag i Sverige, specialiserat på järnvägsdigitalisering med fokus på både rullande materiel och ERTMS-lösningar inom infrastruktur.

Welado Design Oy erbjuder designtjänster för infrastrukturprojekt. Styrkan i Welados design ligger i en djup förståelse för genomförandekedjan för infrastrukturprojekt.