-

Fredrik leder STHKs fordonssatsning

Blog

Fordonsägare och operatörer är kunder vi vänder oss till i vår satsning på fordon och underhåll. Vi lät Fredrik Kihlanki som leder satsningen berätta mer om vad vi kan erbjuda.

Som ett led i att STHK organiserar sig för tillväxt skapar vi affärsenheter och Fredrik Kihlanki kliver fram som ledare för affärsenheten Fordon och underhåll. Vi pratade med Fredrik för att låta honom berätta om sin roll och hur STHK utvecklar sitt erbjudande till våra kunder.

Om vi börjar med dig själv Fredrik, vad har du för bakgrund och vilken blir din roll?

Mitt arbetsliv har kretsat kring järnvägsfordon, från rent verkstadsarbete till mer ledande och översiktliga roller. Jag gillar att driva projekt nära verkstaden med stor delaktighet och där jag kan använda mina praktiska kunskaper och mitt fordonskunnande.

I rollen som affärsenhetsledare breddar jag den rollen med inslag av sälj och affärsutveckling men jag står fortfarande stadigt i depån för att hjälpa kunderna att ha konkurrenskraftiga och välfungerande fordon.

Hur tänker du kring STHKs erbjudande till våra kunder inom fordon och underhåll?

Vi har redan i dag kompetens och ett antal referensprojekt och goda kundrelationer. Så vi kommer att systematiskt bygga vidare på det vi har men jobba ännu mer med att lyssna på vad branschen behöver och se till att svara upp till detta på de områden som ligger oss närmast.

Områden vi är starka på är ETCS-system, tekniknära ledarskap och godkännande av fordon. För att nämna några typiska projekt är vi engagerade i ETCS-upphandling och implementation på regionalfordon inklusive anpassningar och godkännanden. Vi har duktiga tekniska projektledare som ansvarar för kundleverans och drifttagning av nyligen upphandlade regionalfordon, samt kvalitetsledare för spårvagnsfordon.

Vilka kunder vänder vi oss särskilt till?

Vi vänder oss framför allt till fordonsägare och operatörer både regionalt, nationellt och internationellt.

Om vi pratar rekrytering, vad söker vi för folk?

Vi strävar efter att bredda oss inom fordon för att kunna hjälpa till med en större del av livscykeln för ett fordon. Om jag ska nämna två kompetenser som är högintressanta för oss är det tekniska projektledare med fordonskunskap där ETCS är extra intressant, samt ingenjörer med fordonskunskap och erfarenhet av underhåll.

Vad kan dessa personer förvänta sig av STHK:s medarbetarkultur?

Vi har en platt organisation på STHK och det personliga inflytandet över sin situation och utveckling är stort. Vi uppmuntrar innovation, personlig utveckling och spridning av kunskap. Vi är självständiga men hjälper varandra. Vi söker helt enkelt människor som tilltalas av dessa grundläggande värderingar.