-

Psykologisk säkerhet framgångsfaktor för ett lyckat projekt – Tammerfors passagerarbangård

Kurkinen Mari
Kurkinen Mari

I en atmosfär av förtroende vill och kan en person verkligen ge sitt bästa

Tammerfors passagerarbangård är ett mycket komplext projekt som löser betydande designutmaningar. Bangården ligger i hjärtat av finska Tammerfors och kommer att möjliggöra utvecklingen av Tammerfors centrum i framtiden.

Nyckeln till projektets framgång har varit att utveckla en säker arbetsatmosfär som stödjer både individer och teamet. Med anledning av detta utvecklade projektet verksamhetsmetoder som uppmuntrar till dialog och lyfter frågor.

Viktigt att kunna ifrågasätta gamla rutiner

När teamets mål är att skapa nya lösningar eller ifrågasätta existerande praxis är det viktigt att varje gruppmedlem känner sig bekväm med att föra fram sina idéer och tankar. För att ta tillvara på korsbefruktning mellan olika vetenskapsområden och ämnesområden, eller för att få med alla relevanta frågeställningar och dimensioner vid beslutsfattandet, krävs en känsla av trygghet och acceptans från de som är involverade i projektet.

Att bygga förtroende i en projektorganisation genom handlingar, kommunikation och expertis

En rad faktorer tillsammans skapar förtroende hos en person i förhållande till andra. Exempel på detta är att dela med sig av information, vara ärlig, erkänna misstag och att kunna ta emot och ge kritisk feedback. Att respektera en annan person och att tala i en respektfull och uppskattande ton är också själva kärnan i psykologisk säkerhet.

I en atmosfär av förtroende vill och kan en person verkligen ge sitt bästa

Infrastrukturprojekt är i stor utsträckning förändringsprojekt. Inom projektet vill man oftast utveckla verksamhetsmetoder och vara agil och redo att göra förändringar även under projektets gång. Medarbetarnas förväntningar och önskemål gällande arbetets innehåll och sättet att utföra arbetet på utvecklas också kontinuerligt. Endast i en säker atmosfär kan teamet reagera på de utmaningar som dessa förändringar medför och utveckla nya saker på bästa möjliga sätt.

I en atmosfär av förtroende och trygghet vill och kan en person verkligen vara 

kreativ, ge sitt bästa och dela det med andra. Innovationer gynnas i en sådan medarbetarvänlig atmosfär. Det är också en viktig aspekt ur ekonomisk synvinkel; team med en hög nivå av trygghet är ofta mer produktiva.

Läs mer om ämnet

Referens (finska): Vaativa henkilöratapiha-hanke Tampereen kaupunkikehityksen ytimessä mahdollistaa Tampereen keskustan kehittymisen

Artikel med mer information (finska): Tampereen ratapihahanke luo edellytykset kaupungin kehitykselle. Lue miten hanketta viedään eteenpäin.