-

Med resenären i centrum – digitalisering av trafikinformationsflöden

Engström Andreas
Engström Andreas
Affärsenhetsledare IT för kollektivtrafik, testledning och teststrategi

Andreas har under ett par år arbetat med ett spännande projekt på Trafikförvaltningen. Det är ett framåtblickande och visionärt projekt med resenären i fokus som handlar om digitalisering av trafikinformation för att skapa en strömlinjeformad och förutsägbar resa.

Med resenären i centrum – digitalisering av trafikinformationsflöden

STHK:s medarbetare och testspecialist Andreas Engström firade nyligen 10-årsjubileum hos oss och har under ett par år arbetat med ett spännande projekt på Trafikförvaltningen. Det är ett framåtblickande och visionärt projekt med resenären i fokus som handlar om digitalisering av trafikinformation för att skapa en strömlinjeformad och förutsägbar resa. Det lät intressant så jag beslöt att kontakta Andreas och låta honom berätta mer.

Berätta om projektet, Andreas!

Trafikförvaltningen vill framöver skapa resetjänster som verkligen anpassas efter resenärernas behov och önskemål. Man vill skapa ett smidigt system där allt från reseplanering, betalning och genomförandet av själva resan är smidigt och i möjligaste mån anpassar sig efter de faktiska behoven för tillfället. För att åstadkomma detta behöver man samla in en massa data. Allt från var bussar och tåg befinner sig och status på eventuella trafikstörningar till information om var resenärerna befinner sig och vart de vill åka.

Det är ett komplext informationssystem där data samlas in, lagras samt processas i realtid, givetvis med bibehållen säkerhet, tillgänglighet och snabbhet. Systemet måste även vara flexibelt så att det kan möta framtida förändringar.

Vad bidrar du och STHK med?

Jag bistår de olika projekten som använder sig av de olika trafikinformationssystemen i deras system- och acceptanstester. Jag hjälper projekten med att få korrekt och relevant testdata i de olika testmiljöerna samt ger goda råd kring övergripande teststrategier och testprocesser. Allt för att projekten effektivt ska kunna verifiera hela trafikinformationsflödet genom alla system, från fordon till resenär.

Det låter som ett relativt komplext testprojekt

Ja, här saknas inte utmaningar. För det första kommer ju data från många olika system, som till exempel tunnelbana, pendeltåg, spårvagnar och bussar. Det krävs en del arbete för att få det att fungera ihop, då det handlar om data med olika komplexitet och upplägg. Sedan så handlar det ju om realtidsdata så det får inte finnas några större fördröjningar i systemet. Att det finns strikta säkerhetskrav är självklart men som alltid kräver detta en rejäl genomlysning och mycket arbete. På sikt kommer även fler regioner att vara sammankopplade vilket ytterligare ökar komplexiteten samtidigt som det förstås ökar nyttan.

Kan du ge ett exempel på ett möjligt scenario i framtiden när detta är fullt implementerat?

Jag tycker att det är väldigt spännande med Call Driven Traffic (CDT). Det kan implementeras på olika sätt men ett exempel är att man har flexibel busstrafik som kan trafikera ganska glesbebyggda områden. Det går till så att du anmäler din önskan om mellan vilka platser du vill resa. Baserat på trafiksituation och andra resenärers efterfrågan beräknas snarast möjliga tid och närmaste tillgängliga plats för att stiga på och hur lång tid resan tar. Denna information får du i din telefon.

Som resenär ser jag fram emot när allt detta är fullt implementerat. Tack Andreas och lycka till i fortsättningen!