-

Magnus – teknisk koordinator som bringar ordning i det komplexa

Eklöf Stefan
Eklöf Stefan
Marknadsföring och kommunikation, teknikinformatör

Berätta om din yrkesbakgrund!

Mitt första möte med järnvägsbranschen var redan under min studietid på KTH då jag gjorde en förstudie inom ATO-system – förarlösa system – åt nuvarande Alstom. Efter examen fick jag anställning hos dem och ägnade mig den första tiden åt just förarlösa tunnelbanesystem, bland annat i Barcelona. Det var roliga projekt!

Jag fick se mig mycket om i världen under min tid på Alstom; det blev ombord-marktester på den första radiobaserade ERTMS-sträckan som driftsattes i Schweiz, ombordsystem i Taiwan och STM-projekt i Malaysia för att nämna några projekt jag arbetade med.

När jag kom tillbaka till Sverige och startade familj blev det jobb med de första ombordsystemen på Botniabanans ERTMS-sträckning där jag gjorde driftsuppföljningar och analyser av problematik kring radioskuggor.

Tidigare jobbade jag mest med ombordsystem men sedan jag blev konsult på STHK har mina uppdrag nästan uteslutande handlat om marksystem, och det är kul att ha hela bilden av signalsystemet.

Nu arbetar jag som teknisk koordinator på Trafikverkets ERTMS-program med beställning, utveckling och uppföljning av marksystem ERTMS L2. Systemen provas på testbana och pilotbanor som en del av den nationella ERTMS-utrullningen.

Vad har du för drömsits, när trivs du som bäst?

Jag gillar komplexa utmaningar, och tycker att det är intressant med tekniskt komplexa system. Som till exempel nu på mitt uppdrag i ERTMS-utrullningen där vi behöver överbrygga utmaningar mellan teknik, praktik och logistik för att byta ut ett system i drift utan att göra stora avstängningar i trafiken. I sådana sammanhang gillar jag att reda ut och bringa ordning.

Vad är bäst med att jobba på STHK?

Jag gillar bredden vi har inom signal, att vi täcker in så stora delar både tekniskt och kompetensmässigt. Vi har folk hos de flesta aktörer i branschen trots att vi är en ganska begränsad grupp konsulter.

Vad gillar du att göra på din fritid?

Jag gillar fjällen! Jag åker gärna skidor på längden och utför, eller går på tur och cyklar på sommarhalvåret.

Och så är jag engagerad i barnens fotboll. Jag har tidigare varit tränare men nu är jag engagerad i allmänhet som förälder.

Vi avslutar med några korta frågor. Beskriv dig själv i din yrkesroll med tre ord!

Överbryggare, lagspelare och avslutare.

Har du något intresse som få känner till?

Jag är bra på bordshockey.

Favoritmusik?

Jag gillar melodisk metal, mestadels finsk, svensk eller norsk sådan.

Favoritfilm eller tv-serie?

Seinfeld håller än!

Har du något budskap att dela med dig av till branschen?

Håll det enkelt! Allt är ändå mer komplicerat än man först anar.