-

Irma Holmberg – leder projekt som ger avtryck

Holmberg Irma
Holmberg Irma
Senior projekt- och uppdragsledare, infrastruktur

Irma Holmberg – senior projekt- och uppdragsledare inom infrastruktur – är vårt senaste nyförvärv. Jag kontaktade Irma för att be henne berätta mer om sig själv.

Hej Irma, berätta om din yrkesbakgrund!

Relativt tidigt i mitt arbetsliv när jag jobbade i IT-branschen märkte jag att jag trivdes i rådgivande och stödjande roller. Och egentligen är det i de rollerna jag fortfarande verkar, även fast jag har lagt till ledarskap och ämnesområdet numera omfattar stora infrastrukturprojekt. Jag gillar att tillsammans med tvärvetenskaplig och teknisk expertis arbeta i stora projekt som ger samhällsnytta. Att få folk att förstå varandra och samverka mot ett gemensamt konkret mål. Genom åren har mina uppdrag handlat mycket om infrastruktur och samhällsbyggnad. Jag har jobbat i många roller såsom uppdragsledare, projektledare, projekteringsledare, gruppledare och chef samt strategisk rådgivare. Uppdragen har varierat mycket, allt från skolutbyggnader till kollektivtrafik, färjeterminal, torg och stora järnvägsuppdrag.

Vad var det som gjorde att du blev intresserad av oss på STHK?

Jag lockades av att arbeta på en relativt liten men ändå väletablerad aktör som STHK är. Jag gillar att jobba nära där besluten tas kombinerat med frihet över mitt arbete och samtidigt få tryggheten i att vara en del av ett välrenommerat företag. Och det blev inte sämre av att jag hade hört från tidigare kollegor som jobbar på STHK att de trivs och har intressanta uppdrag. Det kändes helt rätt att kliva in på kontoret och skriva på!

Om du fick välja ett uppdrag som skulle passa dig, vad skulle det vara?

Jag skulle säga att jag redan har jobbat i flera drömuppdrag. Jag gillar att jobba med samhällsnytta; något som ger ett avtryck för eftervärlden. Jag älskar att kunna åka förbi en plats och tänka att det där har jag varit med och skapat.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Jag är trädgårdsentusiast och har ständigt nya projekt på tomten på Ingarö. Just nu håller jag på att planera för en större köksträdgård som behöver vara inhägnad för att rådjuren inte ska äta upp allt. Jag är på jakt efter en fin grindportal dit. Jag drömmer också om att skapa ett japanskt ”trädgårdsrum”. Och i framtiden vill jag gärna läsa trädgårdsdesign så att det kan komma till nytta även på mitt CV.

Tack Irma och varmt välkommen till oss på STHK!