-

Ellinor Karlsson – med god kännedom om godkännanden

personfoto
Karlsson Ellinor
Karlsson Ellinor
Infrastruktur, handläggning, tillstånd, projektledning

STHK utökar närvaron i norra Sverige. Låt oss presentera vår medarbetare Ellinor Karlsson som bor och verkar i Örnsköldsvik och arbetar mycket med godkännandeprocesser kring järnväg.

Hej Ellinor! Berätta om din yrkesbakgrund!

Mitt yrkesliv har dominerats av ett antal olika roller inom infrastruktur. Jag är utbildad ingenjör inom väg- och banteknik och efter det har jag jobbat som exempelvis biträdande byggledare, spårtekniker och med föreskrifter och förordningar inom området. På senare år har jag som konsult jobbat mycket inom olika projekt med Transportstyrelsens godkännandeprocesser och även med besiktning och projektering. Min officiella titel är GOP-handläggare.

Hur ser du på det inledda samarbetet mellan STHK och finska Welado?

Jag tror att samarbetet kommer att göra båda företagen starkare. Welado kan stärka sin kunskap och erövra en större marknad inom ERTMS i Finland. STHK i sin tur får stöttning att komma in i nya affärsområden och på så sätt förstärka och bredda sitt erbjudande inom infrastrukturområdet. Tillsammans tror jag att STHK och Welado har stora möjligheter att även etablera sig utanför sina respektive länder.

Hur skulle ditt drömuppdrag se ut?

Jag gillar att samordna, planera, förbättra och förenkla. Jag hade tidigare ett uppdrag där jag som uppdragsledare fick planera, resurssätta och samordna garantibesiktningarna utefter Botniabanan. Det är ett av de roligaste uppdragen jag har haft, så något liknande vore kul.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Jag gillar att hålla på ute i trädgården även om ambitionsnivån kanske snarare är hellre än bra. Jag tycker även om att vandra i naturen, vi har väldigt många vackra platser att besöka runt Höga Kusten. Jag gillar även idrott, kanske mest att titta på barnens idrottande, men jag försöker även att träna lite själv.

Du är varmt välkommen till oss, Ellinor!