-

Från och med nu, kommer vi att skapa mer tillsammans med det finska byggledningsföretaget Welado

Genom att kombinera båda företagens kompetenser, erfarenheter och affärer kan vi åstadkomma ett ännu starkare erbjudande till våra kunder i Sverige. Vi har också en stor möjlighet att utöka vår expertis i Finland och resten av Skandinavien. Dessutom, inte bara inom järnvägsindustrin, utan även inom väg- och energisektorerna.

Från och med nu, kommer vi att skapa mer tillsammans med det finska byggledningsföretaget Welado

VARFÖR?

Eftersom vi tror på att förutsättningarna är de rätta, gruppen är rätt och det är nu dags att definiera framtiden för den skandinaviska järnvägen. Förutom styrkan i den strategiska matchningen kändes beslutet riktigt bra efter att vi har arbetat tillsammans med Welados ledning i över sex månader. Vi har en mycket bra stämning nu och redan ett djupt förtroende för varandra. Vi tror att vi tillsammans kan skapa ett ännu större avtryck på våra marknader än vad vi kan åstadkomma själva.

HUR?

Genom att kombinera båda företagens kompetenser, erfarenheter och affärer kan vi åstadkomma ett ännu starkare erbjudande till våra kunder i Sverige. Vi har också en stor möjlighet att utöka vår expertis i Finland och resten av Skandinavien. Dessutom, inte bara inom järnvägsindustrin, utan även inom väg- och energisektorerna.

I Sverige kommer vi att kunna hjälpa våra kunder med utrullningen av ERTMS, med utökade tjänster inom projekteringsledning, byggledning och övervakning. Vi ser också fram emot att utöka vår expertis till väg- och energisektorerna på den svenska marknaden. Samtidigt tillför STHK viktig expertis och erfarenhet till det finska ERTMS-programmet, där Welado redan agerar som en av huvudaktörerna i Digirail-projektet. Det ska bli spännande att hjälpa det finska ERTMS-programmet att nå framgång genom att dela med oss av den kunskap och erfarenhet vi har fått när vi har utfört uppdrag i den svenska motsvarigheten. Tillsammans blir vi en mycket stark leverantör av experttjänster i framtidens järnvägsprojekt i norra Europa inklusive resten av Skandinavien och Baltikum.

VAD HÄNDER NU?

Under vårt strategiarbete fann vi snabbt att STHK:s och Welados företagskulturer, värderingar och visioner har en stark ömsesidig bas: tron på en mänsklig touch och mjuka värderingar. Vi känner att matchningen mellan företagen är väldigt bra och vi siktar på en stark, lönsam, människoorienterad och internationell tillväxtväg tillsammans. Detta innebär att vi nu satsar på att rekrytera experter inom flera nya områden med start redan sommaren 2022. Vi hoppas också kunna ta med den finska mentorskapsmodellen till våra expertområden i Sverige – detta kommer att hjälpa den resursbrist som finns och den förnyelse som järnvägsindustrin i Sverige (och Finland) är i behov av.

Företagen kommer att fortsätta att arbeta med kollegor och välbefinnande i centrum av våra verksamheter, med full tilltro att tillväxt och framgång följer i dess spår. Vi kommer att behålla varumärket STHK i Sverige och bygga vidare på det tillsammans. Samtidigt kommer STHK-expertis även att erbjudas i Finland under Welados varumärke. Fokus kommer att vara skapande av kontakter, dela resurser och vardagligt nära samarbete med en känsla av samhörighet.

Majoriteten av aktierna i STHK kommer att säljas till Welado, men anställda på STHK kommer fortsatt äga 25 % av aktierna. Företagsledningen och varumärket kommer att förbli intakta. Alla kundprojekt kommer att fortsätta som tidigare.

Ta del av bakgrunden till vår berättelse genom detta videoklipp

https://www.youtube.com/watch?v=Af4Aez3BSGc

Welado är marknadsledande inom infrastrukturbyggledning i Finland. Welado tillhandahåller expertis inom ett flertal specialistområden för kunder inom järnvägs-, väg-, energi-, fastighets- och industrisektorn. De har 260 anställda, varav två sedan tidigare i Sverige, och har en omsättning på 21 M€ (2021). Mer information: https://www.welado.fi/en