Energi

Transformeringen mot ett samhälle mindre beroende av fossilenergi kommer att innebära större elanvändning och ökade behov av energieffektivisering. Det är där vi är med och bidrar med vår kunskap.

-

STHK bidrar till energieffektivisering 

Transformeringen mot ett samhälle mindre beroende av fossilenergi kommer att innebära större elanvändning och ökade behov av energieffektivisering. Det är där vi är med och bidrar med vår kunskap. Tillsammans kombinerar STHK och Welado lokal marknadskännedom och resurser med internationell expertis.

Vad vi gör

  • Fastställer vilka lagkrav och mål som bör tillämpas för energiområdet i din organisation. Dessa krav kan komma både från miljöbalken och från energimålen som satts i internationella avtal som till exempel parisavtalet. Dessa krav kombineras med mål som satts inom den egna organisationen. För att nå dessa krav och mål tar vi fram processer, instruktioner och utbildningsmaterial för energiberäkningar. Vi arbetar även med kravställning, kommunicerar med aktörer samt bistår med vår expertis inom offertarbeten.
  • Genomför utredningar kring lämpliga energilösningar för producenter inom distribution och transmissionsnät. En sådan utredning innebär att man utreder och analyserar nuläget och befintlig utrustning samt föreslår byte till lämplig kostnadseffektiv utrustning för att uppnå lagkrav och organisationens energimål.
  • Genomför utredningar och presenterar lösningsförslag inom energilagring för att använda energi effektivt.
  • Förser projekt inom områdena anläggning, byggledning och systemintegration med energikompetens. Vi verkar främst inom applikationsområdena elkraft, industri, fastighet, infrastruktur och järnväg.
  • Tillsätter rollerna ledarskap, tillgångshantering, projektledning, kvalitetsledning, riskhantering, strategiledning, ändringshantering, utredning och teknisk expertis inom energiområdet.

 

personfoto

Samanthi Livera

Affärsenhetsledare Energi, projektledare och kvalitetsspecialist