Vi har uppdaterat vår policy

2018-05-24 06:45 Mats Boman

Den 25 maj 2018, träder den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och den ersätter den svenska personuppgiftslagen. Mycket kommer att vara sig likt, men kraven på hur vi som företag informerar dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter knutna därtill, skärps.

Stockholmskonsulterna är personuppgiftsansvariga och har med anledning av detta därför förtydligat vår integritetspolicy. Den nya policyn, vilken kommer att underhållas och uppdateras kontinuerligt, innehåller information om hur vi använder och skyddar personuppgifter, samt om dina rättigheter i samband med detta. För ytterligare frågor angående denna policy kontakta Stockholmskonsulterna AB, St Eriksgatan 63B 112 34 Stockholm, telefon +46 8 551 069 90, e-post info@stockholmskonsulterna.se.

Frågor rörande behandling av personuppgifter eller uppdatering eller korrigering av din personliga information skickas per post med rubriken "Integritetspolicy" till Stockholmskonsulterna AB, Sankt Eriksgatan 63B, 112 34 Stockholm.

Men vänlig hälsning
Mats Boman, VD