Välkommen David

2019-09-23 14:45 John Adolfsson

David är en person som har bra koll på utrullningen av ERTMS i Sverige och har kunskaper om olika fordonssystem och littera inom järnvägen.

Han började sitt deltagande i utvecklingen och utrullningen av ERTMS redan 2002 och har sedan dess arbetat i många och olika roller och funktioner. Han har även varit engagerad i en rad olika upphandlingar av tågskyddssystem, både på leverantörs- och beställarsidan.

Med det sagt så är hans kunskaper om signal- och järnvägssystem mycket goda. David är även en kollega från förr, så därför vill vi säga - välkommen hem till Sthk david!