Uppdrag på Trafikverket inom ERTMS-godkännandeprocessen

2016-10-02 02:43

Kerstin Ivarsson från Stockholmskonsulterna har påbörjat ett nytt uppdrag inom Trafikverkets ERTMS-projekt, där hon kommer att arbeta med vidareutveckling av godkännandeprocessen för markanläggningar. Syftet är att ge optimalt stöd till utrullningsprojekten när det europeiska signalsystemet ERTMS ska införas på bred front i Sverige, och att skapa en process som är effektiv för stora projekt såväl som vid mindre ändringar.