Trafikverkets leverantörsdag

2019-04-11 07:00 John Adolfsson

Idag den 11 april träffade vi järnvägsbranschen på Trafikverkets leverantörsdag. Lena Erixon, som är Generaldirektör inledde dagen. På plats var också också Trafikverkets verksamhetsområdeschefer, projektchefer, projektledare och specialister inom upphandling.

Stockholmskonsulterna är på plats för att höra och lära oss mer om kommande större affärsmöjligheter under åren 2019-2022, och om de många väg- och järnvägsuppdrag som pågår över hela landet, och andra projekt i Danmark, Norge och Finland presenterades.

Trafikverket vill att vi tillsammans gör smarta och ansvarsfulla affärer, och uttryckte att vi som leverantör till Trafikverket har en stor och viktig betydelse för utvecklingen av svensk infrastruktur genom innovation och nya lösningar – något som bidrar till att vi rör oss mot vår långsiktiga vision: "Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.".

Det tycker vi stämmer väl överens med vår vision och målsättning - Defining Scandinavian Railway!