Stockholmskonsulterna och ERTMS Solutions avslutar partnerskapsavtal

2019-02-13 07:21 John Adolfsson

ERTMS Solutions och Stockholmskonsulterna avslutar en mångårigt samarbete och partnerskapsavtal, vilket innebär att Stockholmskonsulterna ej längre har agenturen för de produkter som ingår ERTMS Solutions produktportfölj för den Skandinaviska marknaden och de Baltiska länderna.

– Som ett resultat av samarbetet med ERTMS Solutions har vi genom åren haft tillgång till en intressant produktportfölj men också en internationell konsultmarknad vilket har varit utvecklande för oss som företag och stimulerande för våra konsulter. Nu är det helt enkelt dags att gå vidare på egen hand och vi önskar ERTMS Solutions lycka till i fortsättningen, säger John Adolfsson, Styrelseordförande på Stockholmskonsulterna.

– ERTMS Solutions utvecklar avancerade produkter inom en nischad del av järnvägsmarknaden. För oss är det oerhört viktigt att vara och agera oberoende i våra uppdrag hos systemleverantörer, infrastrukturägare, fordonsägare och andra intressenter inom järnvägen. Vårt företag agerar idag på en bred marknad där vi har etablerat oss som ett ledande konsultbolag inom spårburen trafik med specialistkompetens inom signalsystem, fordon och ERTMS, säger Mats Boman, VD på Stockholmskonsulterna.