Stockholmskonsulterna leder utredningen om tunnelbanans framtida trafikstyrningssystem

2019-02-13 07:30 John Adolfsson

Stockholmskonsulterna har av Trafikförvaltningen tilldelats uppdraget att leda utredningen om framtiden trafikstyrningssystem för tunnelbanan i Stockholm. Arbetet går ut på att inom ramen för utredningar kring framtida system beskriva olika strategiska inriktningar och hur dessa ska kunna realiseras i form av planer, kravspecifikationer och upphandlingsunderlag.

Arbetet skall leda fram till en rekommenderad strategisk inriktning med tillhörande underlag för inriktningsbeslut för att kunna fatta beslut om kommande steg i Trafikförvaltningens investeringsprocess.

För detta uppdrag erbjuder Stockholmskonsulterna en uppdragsledare med expertkunskaper samt flera specialistkonsulter inom signalsystem som bistår med erfarenheter från nationella såsom internationella tunnelbaneprojekt inom CBTC och signalsystem.