Stockholmskonsulterna förstärker sin ledningsstruktur

2016-08-22 08:00 Magnus Lille

Stockholmskonsulterna förstärker sin ledningsstruktur. Mats Boman tillträder som ny VD medan den tidigare VD:n John Adolfsson kommer att arbeta med långsiktig strategisk utveckling.

Mats Boman har en tidigare bakgrund från ledande positioner inom produkt- och tjänsteförsäljning på Prover Technology, och senast som egenföretagare inom järnväg.

"Jag ser en stor potential i Stockholmskonsulterna. Företaget har både bred och djup kompetens inom signalområdet samt ett modernt och kreativt tänkande för att utveckla svensk järnväg. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen för att få ännu mer genomslag på järnvägsmarknaden i Sverige och internationellt. Järnvägen står inför ett teknikskifte både på mark- och ombordsidan där en ny generation system och människor tar över. Här behövs ett systemeringsinriktat tänkande för att effektivisera och förenkla uppgraderingen av järnvägen. Stockholmskonsulterna kommer att bidra i detta generationsskifte" säger Mats Boman.

Avgående VD:n och en av grundarna till Stockholmskonsulterna John Adolfsson fördjupar sitt engagemang inom strategisk utveckling.

"Efter att ha byggt upp och etablerat företaget i en ledande position inom ERTMS och signalsystem på den svenska marknaden är vi nu i ett läge där det är passande och känns naturligt att förnya ledarskapet i företaget. Jag kommer fortsättningsvis att arbeta mer strategiskt kring hur vi kan utveckla vårt erbjudande till kunder. Vi vill skapa en attraktiv tjänste- och produktportfölj som moderniserar och effektiviserar svensk järnväg. Det ska bli inspirerande att arbeta nära Mats som kompletterar oss med sitt kunnande på marksidan och inom produktförsäljning. Sedan tidigare är vi starka på ombordsidan och tjänsteförsäljning" säger John Adolfsson.

Mats tillträdde sin roll den 15 augusti.

Kontakt

Mats Boman, VD och försäljningsansvarig

070-370 95 85

mats.boman@stockholmskonsulterna.se

John Adolfsson, styrelseordförande och strategisk utveckling

070-830 52 18

john.adolfsson@stockholmskonsulterna.se