Härligt, Samanthi är här!

2020-03-30 07:15 John Adolfsson

Samanthi har många färdigheter och erfarenheter med sig, från el-vägar till järnvägar, regionalt såväl som nationellt, när hon tar sig an nya uppdrag inom projektledning och kvalitet.

Hon har erfarenhet av att anpassa organisationer, funktioner och processer efter krav inom branscher som järnväg, infrastruktur, fordon och kraftförsörjning där drivkraften är att vara med och skapa stabila, förutsägbara och transparenta verksamheter där medarbetare får förutsättning att göra goda arbetsinsatser.

Välkommen Samanthi!