Powitanie! Anders Magnusson!

2018-11-21 08:28 John Adolfsson

Anders har varit med ett tag i branschen och deltog redan 2003 i utvecklingen och utrullningen av ERTMS i Sverige. Under åren har hans uppdrag och insatser handlat om verifiering av signalsystem och utredningsarbete den svenska delen av Korridor B, som går mellan Stockholm och Malmö, via Hallsberg och Norrköping. Han sågs nu senast i uppdrag med koordinering av verifierings- och valideringsaktivteter hos Trafikverket. Förutom ERTMS har Anders också god kännedom om Svensk ATC och konventionell signalering.

Välkommen Anders!