Planering och koordinering av testbana för ERTMS

2018-06-19 04:06 John Adolfsson

Stockholmskonsulterna AB har tillsammans med Convitro i Luleå av Trafikverket tilldelats uppdraget att planera, koordinera och utföra tester på den testbana som byggts för det nya signalsystemet ERTMS. Testbanan är placerad på sträckan Katrineholm - Åby och alla testaktiviteter måste utföras utan att påverka den ordinarie tågtrafiken.

Testerna utförs för att säkerställa att olika leverantörers ombordsystem fungerar ihop med de två tillgängliga marksystemen. Dessutom verifieras gränssnitten i marksystemet: RBC–RBC, ställverk–ställverk, ATC–ERTMS. Tester av dynamiska förlopp utförs och GPRS testas för järnvägsmiljö.

Convitro koordinerar arbetet och Stockholmskonsulterna bidrar med ett starkt team med de olika kompetenser och profiler inom ERTMS och signalsystem som ett sådant komplicerat åtagande kräver. Det är också ett arbete som måste utföras utan att påverka den ordinarie tågtrafiken.

Uppdraget är ett viktigt steg framåt i arbetet med att införa ERTMS på den svenska järnvägen.

Mer information om Stockholmskonsulterna AB’s verksamhet; https://www.youtube.com/watch?v=cEgAMLMlCCQ

Mer information om testbanan på Trafikverkets hemsida;

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/ny-teknik-i-transportsystemet/Trafikstyrningssystemet-ERTMS/Anlaggningar-med-ERTMS/testbana/