-

Peppe – systemingenjör inom fordon och elkraft

Blog Career stories

Vår kollega Peppe (Giuseppe) Leanza har jobbat hos oss på STHK några år och han har stor kunskap inom kraftelektronik, i synnerhet i samband med järnvägsfordon. Läs mer om Peppe i artikeln.

Berätta om din yrkesbakgrund!

Jag är italienare uppväxt på Sicilien. Jag pluggade till elektroingenjör där och flyttade sedan till Turin för att ta motsvarande civilingenjörsexamen inom elkraft.

Egentligen hamnade jag i Sverige av en slump. Tanken var att tillsammans med två chilenska vänner flytta till deras hemland och starta en verksamhet. Men av olika anledningar flyttade dessa personer till Västerås, så då blev det att jag också sökte mig dit och började jobba på ABB med test av högspänningsskydd för strömriktare.

Senare gick jag till dåvarande Bombardier och jobbade som konstruktör av strömriktare i järnvägsfordon och sedan dess har jag, med undantag för några inhopp inom kraftanläggningar och vindkraft, mest jobbat med fordon.

Under min tid på STHK har jag jobbat med konstruktion, test och RAMS inom signal för uppgraderingen av X2000 och även med ETCS-utrustning av fordon och livstidsförlängning av fordon avseende komponenter.

Vad har du för drömprojekt?

Jag gillar att lära mig nya fordon och om ny teknik, till exempel inom energi och elkraft. Och det är spännande med de nya möjligheterna till fjärrdiagnostik och smart förebyggande underhåll som utvecklas mer och mer. Det vore kul att göra någonting inom det.

Vad utmärker STHK för dig?

Min bild av STHK och mina kollegor är att de har stor nischkunskap inom tågbranschen, framför allt inom signalsystem för mark och fordon. Det är inspirerande att ha tillgång till all denna kunskap!

Vad gillar du att göra på din fritid?

Jag gillar att sporta. Tidigare spelade jag mycket fotboll men numera blir det mest yoga, gym, träning med egen kroppsvikt och löpning. I och med att jag har en liten dotter blir det en hel del barnaktiviteter också.