Nytt projekt - Ledning av komplexitet för effektiv trafikstyrning

2018-05-18 08:37 John Adolfsson

Stockholmskonsulterna har initierat och startat ett projekt kring ledning av komplexitet för effektiv trafikstyrning - LEKETS. Vi vill med projektet bidra till framtidens trafikstyrningssystem hos SL och övriga förvaltare av signalsystem. Vår ambition är att ge både beställare och leverantörer rätt förutsättningar för genomförandet av signalprojekt. En utmaning är att hitta en modell för hur vi leder upphandling, genomförande och förvaltning av ett komplext trafikstyrningssystem.

Projektet syftar till att ge beställaren förutsättningar att upphandla, utvärdera och förvalta trafikstyrningssystem över sin livstid. Vilket ger lägre kostnader över tiden för anläggningen samt att leverantörer får likhet mellan olika beställare och därmed mindre anpassningsarbete vid införandet av trafikstyrningssystem.

Övriga samverkande intressenter och projektpartners är KTH och Trafikförvaltningen. Projektet stöds av Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet.

För mer information kontakta Mats Boman.

Syfte och mål

Järnvägen är i ett tekniskt och kompetensmässigt generationsskifte: spårbunden trafik har gått från lokalt/nationellt intresse till globalt, samtidigt som avreglering sker på hemmamarknaden. Projektet ska möjliggöra ett nytt förhållningssätt till och introducera ett ramverk för att visualisera komplexiteten särskilt i trafikstyrning, för att öka trafikkapaciteten och minskar känsligheten för störningar. Beställaren ska kunna leda upphandling, införande och förvaltning av trafikstyrningssystem. Leverantören ska ges rätt förutsättningar att leverera rätt system.

Förväntade effekter och resultat

Med projektet vill vi ge beställaren stöd vid upphandling och införande av ett framtidssäkert trafikstyrningssystem. Det ger beställaren trygghet, enkelhet och tydlighet som leder till lägre kostnader över tiden för anläggningen. Leverantörer får större likhet mellan beställare och mindre anpassningsarbete vid införandet av trafikstyrningssystemet. Introduktion av nya medarbetare och kompetensförsörjning är en utmaning i branschen som vårt ramverk ger stöd för.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet arbetar för att hantera komplexiteten kring trafikstyrningssystem. I projektet skapar vi ett ramverk som underlättar förståelsen för, och hantering av trafikstyrningssystem. Genom att hos förvaltaren introducera moderna tekniker och metoder vill vi minska avståndet till leverantören. En metod är att visualisera och modellera trafikstyrningssystemets olika komponenter.