Nytt projekt - Behovsanalys för långsiktig fordonsförsörjning

2017-12-19 08:40 Mats Boman

Vi har under året vunnit ett kontrakt med Trafikförvaltningen i Stockholm som handlar om att ta fram ett underlag för Trafikförvaltningens framtida beslut kring en långsiktig fordonsförsörjning till Tunnelbanan och Saltsjöbanan, samt Roslagsbanan. Stockholmskonsulterna leder uppdraget tillsammans med en sammansatt grupp med en bred kompetens kring spårfordon och fordonsteknik, ombyggandsprojekt och nyanskaffningar. I åtagandet ligger att ta fram konkreta underlag inför kommande beslut kring fordonsförsörjningen, leda till en framtagen metodik för Trafikförvaltningen att utföra livstidsbedömningar av fordonens tekniska och ekonomiska livslängd i förhållande till den önskvärda prestandan över tid.

För mer information kontakta Mats Boman på telefon ‘0703709585’ mats.boman@stockholmskonsulterna.se