Nu är Helena hos oss - Willkommen!

2018-05-11 03:47 John Adolfsson

Hela 19 års erfarenhet av järnvägsbranschen har det blivit för Helena och därmed med mycket goda kunskaper om signalsystem, fordon och infrastruktur.

Sin djupa förståelse för järnvägssystemet har hon fått genom sina tidigare uppdrag hos leverantörer av järnvägsfordon men också från leverantörer av signalsystem. Redan 2011 var hon engagerad i utvecklingen och utrullningen av signalsystem och ERTMS.

Förutom det så har hon erfarenhet som projektingenjör för manöversystem med koordinering av olika delsystem inklusive byggarbeten, kraftförsörjning, signalsäkerhetssystem, telekommunikationssystem.

Det var alles! Återigen varmt välkommen!