Medlemsmöte med NRSA

2019-04-11 07:00 John Adolfsson

Idag den 10 april är vår affärsområdeschef för Fordon och Underhåll, Anders Lööv och några av våra kollegor på besök hos NRSA för medlemsmöte i Malmö.

NRSA står för Nordisk Referensgrupp för Spårburna Arbetsmaskiner, där föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för effektiviserad utveckling, tillverkning, användning och underhåll av spårburna arbetsmaskiner. För mer information se http://www.nrsa.se.

Under medlemsmötets två dagar får vi ta del av presentationer från Trafikverket om projekt inom Shift2Rail samt information från Transportstyrelsen om nya rutiner för OneStopShop. Vidare presenterar Trafikverket om arbetet med TDOK- Spårfordon. NRSA, informerar om pågående projekt kring ETCS i ”Gula maskiner”.

Vår affärsområdeschef ERTMS, Per Börjel fick utrymme att berättar mer om perspektivet tillgänglig och tillhörande verkstadskapacitet för installation av ERTMS. Vi fick även ta del av presentationer från Banedanmark och Öresundsbron!

Vi tackar för två trevliga och informativa dagar!