Nu är Mattias ombord!

2020-08-11 07:13 John Adolfsson

Med sin breda kompetens som sträcker sig från installation, test och driftsättning samt teknisk integration av signalsystem till projektering och underhåll utmed järnvägen, har Mattias under sommaren valt att kliva på hos STHK.

Med denna bakgrund och erfarenhet kommer Mattias ge ett viktigt bidrag till STHK:s projekt och framtida utveckling, det uppskattar vi!

Återigen, välkommen!